Adóátvilágítás

Adóátvilágítás

Az adóátvilágítás fogalma

Az adóátvilágítás (cégátvilágítás) egy olyan feltáró folyamat, amelyet a vállalatok és a gazdálkodó szervezetek végeznek annak érdekében, hogy átláthatóvá tegyék adózási helyzetüket és adózási gyakorlatukat. Ennek során áttekintik az adózási kötelezettségeket, az üzleti folyamatokat, azok adózási aspektusait, a felelősségi és döntési köröket, a jogi megfelelőséget és a kapcsolódó szerződéseket. Az alapvető cél az, hogy ezen a módon felmérjék és minimalizálják a pénzügyi kockázatokat, biztosítsák az adójogszabályoknak való megfelelést és növeljék az adott szervezet működésének hatékonyságát.

Milyen esetekben érdemes adóátvilágítást végezni?

A részleges vagy teljes adóátvilágítás célja vállalatonként vagy cégcsoportonként eltérő lehet. Az alábbiakban azokat a fontosabb eseteket és gazdasági helyzeteket soroljuk fel, amikor előnyökkel szolgál a folyamat elvégzése:

 • Akvizíció: Ebben az esetben az adóátvilágítás célja azon területek azonosítása, amelyek adókötelezettségeket és adókockázatot jelenthetnek a felvásárolni kívánt társaságnál vagy csoportnál. A vevő ezeket a tényezőket így már a felvásárlás feltételeinek (vételár, biztosítékok, kártalanítások, stb.) kialakítása során figyelembe tudja venni.
 • Társaság értékesítése: A felülvizsgálat célja ilyenkor az, hogy áttekintést nyújtson az eladónak az értékesíteni kívánt társaság adópozíciójáról és kockázatairól és ezen információk birtokában folytathassa le az értékesítést. Az adóellenőrzés lehetőséget nyújthat a hibás adózási gyakorlatok azonosítására és korrigálására is, és így az eladó kedvezőbb pozíciót érhet el a tárgyalások során.
 • A partnerrel (vevővel vagy szállítóval) fennálló üzleti kapcsolatok fenntartásának vagy megteremtésének kockázata felmérhető a partner gyakorlatának adóátvilágításán keresztül.
 • A társaság finanszírozásával (elsősorban bankfinanszírozással) kapcsolatos kockázatok azonosítása.
 • Egy társaság vagy csoport adópozíciójának feltérképezése a cégcsoport tervezett átalakítására való felkészülés keretében annak érdekében, hogy az átalakítás egyes lépéseinek (pl. csoporttársaságok összeolvadása) a csoport szintjén jelentkező adóhatásai megállapíthatóak legyenek.
 • Az üzleti folyamatok kedvezőbb adózási megoldásainak, megtakarítási lehetőségek feltárása.
 • Felkészülés az adóhatósági ellenőrzésre, illetve az esetlegesen felmerülő hibák kijavítása az adóhatóság ellenőrzésének megkezdése előtt.

Milyen lépésekből áll az adóátvilágítás folyamata?

Alapvetően négy fő lépésből áll az adóátvilágítás folyamat:

 1. Áttekintés és felkészülés: Ez a fázis magában foglalja az adózási helyzet áttekintését és az adózási dokumentációk előkészítését. Fontos, hogy a vállalatok részletesen megértsék az adózási kötelezettségeiket és az esetleges adókockázatokat.
 2. Adatgyűjtés és elemzés: Ebben a szakaszban összegyűjtik és elemezik az adózási adatokat és dokumentumokat. Ez magában foglalhatja az adóbevallások, pénzügyi kimutatások és egyéb releváns dokumentumok ellenőrzését.
 3. Kockázatbecslés és stratégia kidolgozása: A kockázatbecslés során azonosítják az esetleges adókockázatokat és értékelik azokat. Ezután kidolgozzák a megfelelő stratégiákat az adókockázatok minimalizálására és az adóoptimalizálásra.
 4. Jelentés és dokumentáció: Végül elkészítik az adóátvilágítási jelentést, amely összefoglalja az átvilágítás eredményeit, az azonosított kockázatokat és javaslatokat tesz azok kezelésére. Fontos, hogy ez a dokumentáció részletes és átlátható legyen.

Az adóátvilágítás szakértői

Komplex folyamatként tekinthetünk az adóátvilágításra, amely szakértelmet és tapasztalatot igényel. Ezért sok vállalat és szervezet fordul tapasztalt adótanácsadókhoz az adóátvilágítási folyamatok szakszerű elvégzése céljából. Ezek a szakemberek segítenek az adókötelezettségek megértésében, az adókockázatok azonosításában és a megfelelő adóstratégiák kidolgozásában. Az adóátvilágítás tehát kulcsfontosságú lépés a vállalatok számára az adójogszabályoknak való megfelelés javítása és az adókockázatok minimalizálása érdekében. A megfelelő szakértelem és a részletes folyamatok betartása biztosítja, hogy a vállalatok sikeresen kezeljék az adózási kihívásokat és megfeleljenek az adózási előírásoknak.

Az Andersen kapcsolódó szolgáltatásai

 • Teljes adóátvilágítás
 • Év végi vagy bevallást megelőző adóvizsgálat
 • Kiválasztott szakterület vagy üzleti folyamat szerinti átvilágítás
 • Kiválasztott adónem szerinti átvilágítás
 • Segítségnyújtás az önellenőrzések elkészítésében és dokumentálásában

Tovább
További hírek