Adóhatósági ügyek

Adóhatósági ügyek

Az adóbevételek biztosítása és növelése érdekében folytatott küzdelmük során az adóhatóságok egyre szigorúbban járnak el az adóellenőrzések során. A komplex, gyakran nehezen vagy többféleképpen is értelmezhető jogszabályok miatt előfordul, hogy az adózó hiába törekszik a jogkövető magatartásra, az adóhatóság nem tartja megfelelőnek eljárását.

Az adóellenőrzési eljárás során fontos, hogy az adózó időben megtegye a szükséges lépéseket, illetve megfelelő kommunikációt és stratégiát alkalmazzon az ellenőrzés során vagy egy esetleges jogvitában már a kezdetektől. A jogvita során a megfelelő adójogi érvrendszer kidolgozása kritikus fontosságú, amelyhez megfelelő, speciális szakmai tudás és tapasztalat szükséges. Szakember segítségének igénybevétele az adóellenőrzési eljárás során az ellenőrzés és az eljárás gyorsabb lezárását és az esetleges jogkövetkezmények jelentős csökkenését eredményezheti.

Szolgáltatásaink

  • Az adóhatóságokkal folytatott jogvita esélyeinek, következményeinek és költségeinek megállapítása
  • Adójogi érvrendszer és a jogvita során alkalmazandó stratégia kidolgozása
  • Az adóhatósághoz benyújtandó beadványok elkészítése (nyilatkozatok, észrevételek az adóellenőrzések jegyzőkönyveivel kapcsolatban, állásfoglalás-kérelmek, fellebbezések stb.)
  • Képviselet az adóügyi eljárásokban
Tovább
További hírek