Adóhatósági ügyek

Adóhatósági ügyek

Az adóbevételek biztosítása és növelése érdekében folytatott küzdelmük során az adóhatóságok egyre szigorúbban járnak el az adóellenőrzések során. A komplex, gyakran nehezen vagy többféleképpen is értelmezhető jogszabályok miatt előfordul, hogy az adózó hiába törekszik a jogkövető magatartásra, az adóhatóság nem tartja megfelelőnek eljárását.

Adójogi érvrendszer kidolgozása

Az adóellenőrzési eljárás során fontos, hogy az adózó időben megtegye a szükséges lépéseket, illetve megfelelő kommunikációt és stratégiát alkalmazzon az ellenőrzés során vagy egy esetleges jogvitában már a kezdetektől. A jogvita során a megfelelő adójogi érvrendszer kidolgozása kritikus fontosságú, amelyhez megfelelő, speciális szakmai tudás és tapasztalat szükséges. Szakember segítségének igénybevétele az adóellenőrzési eljárás során az ellenőrzés és az eljárás gyorsabb lezárását és az esetleges jogkövetkezmények jelentős csökkenését eredményezheti.

Jogorvoslati lehetőségek

Az adóhatósági eljárások során született döntések esetében lehetőség van fellebbezésre és azok közigazgatási peres eljárásban történő bírósági felülvizsgálatára (a jogintézményi hierarchia különböző szintjein). Az adóügyekben indított közigazgatási bírósági perekben hozott ítéletekkel szemben nincs helye fellebbezésnek. Rendkívüli jogorvoslat keretében azonban kérhető a Kúria felülvizsgálati eljárása.

Fontos kiemelni azt is, hogy az elfogadott adójogszabályok és az adóperekben hozott bírósági döntések esetében is lehetőség van arra, hogy alkotmánybírósági eljárás keretében vizsgáljuk azok alkotmányosságát.

Végezetül említést érdemel az úgynevezett előzetes döntéshozatali eljárás is. Ha az uniós jogszabályokat is érintő adóper során vitatott vagy nem egyértelmű az uniós jog értelmezése, a magyar bíróság az adott kérdést ennek az eljárásnak a keretében az Európai Unió Bírósága (EUB) elé terjesztheti.

Az Andersen adóhatósági ügyek tárgyában nyújtott szolgáltatásai

Az Andersen Magyarország szakértői az adóhatósági ügyek kapcsán általánosságban az alábbi szolgáltatásokkal állnak ügyfeleik rendelkezésére:

  • Az adóhatóságokkal folytatott jogvita esélyeinek, következményeinek és költségeinek megállapítása
  • Adójogi érvrendszer és a jogvita során alkalmazandó stratégia kidolgozása
  • Az adóhatósághoz benyújtandó beadványok elkészítése (nyilatkozatok, észrevételek az adóellenőrzések jegyzőkönyveivel kapcsolatban, állásfoglalás-kérelmek, fellebbezések stb.)
  • Képviselet az adóügyi eljárásokban

A cég szolgáltatásait az alábbi kategóriákba lehet sorolni:

Tovább
További hírek