Általános forgalmi adó (ÁFA) tanácsadás

Általános forgalmi adó (ÁFA) tanácsadás

Az általános forgalmi adó (ÁFA) fontos szerepet játszik a magyar adórendszerben. A költségvetés adóbevételeinek legnagyobb része, közel egyharmada az áfa bevételekből származik. Ennek megfelelően az adóhatóság nagy figyelmet fordít az áfa-kötelezettségek ellenőrzésére, és a megállapítások több mint 80% -a áfához kapcsolódik.

Az adókockázatok minimalizálása érdekében alapvető fontosságú, hogy az adófizetők nagyobb figyelmet fordítsanak áfa-kötelezettségeik teljesítésére, a tranzakciók megfelelő áfa-kezelésére és az adóellenőrzésekre történő felkészülésre.

Ez nem csak azért támaszt jelentős kihívásokat az adózók részére, mert a szabályozás rengeteg bizonytalanságot hordoz magában, hanem azért is mert a szabályok értelmezésekor, alkalmazásakor figyelemmel kell lenni az Európai Unió közös hozzáadottérték-adó rendszerének elveire és előírásaira is. További nehézséget jelent az is, hogy az elmúlt években az általános forgalmi adó jogszabályokban számos változás történt a nemzeti és az Európai Unió által irányított kezdeményezések eredményeként, például a szolgáltatások teljesítési helye, a számlázás és a számlázási rendszer követelményei, a határokon átnyúló tranzakciók, e-számlázás, számlák tárolása és fordított adózás mechanizmusa területén. Emellett, a növekvő mértékű áfa csalások visszaszorítása érdekében az adóhatóság évről évre szigorúbb és részletesebb jelentési és dokumentációs követelményeket támaszt.  Az ezeknek való megfelelés, az időben történő alkalmazkodás gyakran lehetetlen a kellő információ vagy a szükséges kapacitás hiányában.

Szolgáltatásainkkal igyekszünk elősegíteni az áfa szabályok helyes gyakorlati alkalmazását, a magyarországi és EU-s szabályozás változásainak megfelelő követését és ezáltal az áfa kockázatok beazonosítását, valamint az áfa szempontból legoptimálisabb konstrukciók kialakítását.

Általános forgalmi adó kapcsán nyújtott szolgáltatásaink

 • A határokon átnyúló ügyletek áfa-következményeinek meghatározása
 • Speciális ügyletek (pl. láncügyletek, vevői készlet, saját áru külföldre mozgatása, bizományosi konstrukciók, bérmunka, közvetített szolgáltatások, üzletágátadás, garancia ügyek, engedmények, rendezvények, fiókteleppel/telephellyel folytatott ügyletek) áfa kezelésének meghatározása
 • A kellő körültekintés követelményeinek való megfelelés vizsgálata adómentesség és áfa levonási jog érvényesíthetősége érdekében, dokumentáció ellenőrzése, belső szabályzat kidolgozása
 • Tanácsadás számlázással, számlázási szoftver-követelményekkel, e-számlázással kapcsolatban
 • A külföldi vállalkozások magyar áfa-kötelezettségeinek meghatározása; segítség nyújtás áfa-regisztrációban, az áfa visszaigénylésében, áfa telephely keletkezésének vizsgálata
 • Ingatlanokkal kapcsolatos tranzakciók adóügyi következményeinek vizsgálata (fordított adózás alkalmazhatósága, részfizetések kezelése, teljesítési hely meghatározása)
 • Áfa szempontú átvilágítás: a kockázatok és a megtakarítási lehetőségek kiszűrése az áfa rendszer tranzakció és/vagy dokumentum alapú vizsgálatával
 • Áfa-bevallások áttekintése és segítségnyújtás az önellenőrzések végrehajtásában
 • Az ügyfél képviselete, segítségnyújtás az adóvizsgálatok, kiutalás előtti ellenőrzések során
 • A fenti témákhoz kapcsolódó EU-s jogesetek értelmezése, alkalmazhatóságának vizsgálata
 • Eseti tanácsadás
 • eÁFA-bevallások kapcsán nyújtott szolgáltatásaink
Tovább
További hírek