Személyi jövedelemadó-tervezés

Személyi jövedelemadó-tervezés

Magyar állampolgárok külföldön

A mai globálisan mobilis környezetben egyre gyakoribbá válik az, hogy a magánszemélyek különféle országokból jövedelmet kapnak, jellemzően határokon átnyúló megbízások vagy befektetések eredményeként (pl. fizetés, részvényopciók, osztalékok, kamat, árfolyamnyereség, ingatlan bérbeadásból származó jövedelem).  Ezekben az esetekben kérdésként merülhet fel: Hol kell bevallani ezt a jövedelmet? Hol fizetek adót? Visszaigényelhetem-e  a külföldön levont adót? Hol fizetek társadalombiztosítási járulékokat? Van-e még valami, amire figyelnem kell? A válaszok a számos körülménytől függenek (mint például az adóügyi illetőség, a jövedelem származási hely és típusa), amelyeket a helyi és a nemzetközi jogszabályok szabályoznak.

Szolgáltatásaink

 • Kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények, társadalombiztosítási (szociális biztonsági) egyezmények, és a szociális biztonság koordinációjára vonatkozó uniós rendelkezések elemzése
 • Az adózás helyének, illetve a társadalombiztosítási járulékok befizetésének helyének meghatározása
 • A külföldről származó jövedelem, valamint a magyar adó- és társadalombiztosítási kötelezettségek kiszámítása
 • Segítségnyújtás a külföldről származó jövedelem magyarországi bevallásában
 • A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmény szerinti mértéket meghaladóan túlvont külföldi forrásadó visszaigénylésével kapcsolatos segítségnyújtás

Külföldi magánszemélyek belföldön

A globalizáció és a gyorsan bővülő nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok eredményeként folyamatosan növekszik azon külföldi magánszemélyek száma, akik Magyarországra munkavégzés céljából érkeznek. Ezen magánszemélyekkel kapcsolatos adózási és társadalombiztosítási kérdések tisztázása kulcsfontosságú nemcsak a munkavállaló, hanem mind a kiküldő, mind pedig a befogadó munkáltató szempontjából is.

Szolgáltatásaink

 • A kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezmények alapján az adójogi illetőség; megállapítása, illetve a munkavállaló gazdasági munkáltatójának meghatározása
 • A külföldi személy társadalombiztosítási helyzetének meghatározása
 • A külföldi munkavállalóknak nyújtott juttatások adó- és járulékvonzatainak meghatározása
 • Negyedéves személyi jövedelemadó előleg kalkuláció elkészítése
 • Az éves személyi jövedelemadó-bevallás elkészítése

Munkavállalói ösztönző rendszerek

A hatékony munkavállalói ösztönző rendszernek nagy jelentősége van a munkavállalók toborzásában és megtartásában, különös tekintettel a kulcsfontosságú alkalmazottak és a vezető beosztású munkatársak esetében, akiknek a pótlása jelentős nehézséget okozhat. A munkáltatók költséghatékony ösztönző rendszereket kívánnak felállítani, és az adóhatékonyság szintén nélkülözhetetlen tényező, amelyet figyelembe kell venni az ösztönző rendszereknek a kialakításakor.

Szolgáltatásaink

 • Különböző vezetői és munkavállalói ösztönző rendszerek (MRP, dolgozói részvényprogramok, egyéb tulajdonosi részesedési programok) kidolgozása, az ehhez kapcsolódó adózási következmények elemzése, adótervezés, adóhatósági állásfoglalások megszerzése
 • Tanácsadás a külföldi részvényösztönző rendszerek magyar adó- és társadalombiztosítási következményeivel kapcsolatban
 • Cafeteria rendszer keretében nyújtott juttatások adózásával kapcsolatos tanácsadás, az adó- és járulékhatások optimalizálása
 • A meglévő cafeteria rendszerek átvilágítása, illetve tanácsadás a cafeteria rendszer bevezetése előtt

Részesedés elidegenítése, generációváltás, örökléstervezés 

A magyar tulajdonban lévő vállalkozások esetében is eljön az idő, amikor az alapító (többségi) tulajdonosnak gondoskodnia kell a cég jövőjéről, annak továbbviteléről. Bár az utódlás kérdése nem elsősorban adó által meghatározott döntés, mégsem elhanyagolható, hogy mekkora közterheket kell leróni a stafétabot – jelentsen ez tulajdonrész elidegenítést és/vagy más személyek menedzsmentbe való bevonását – átadása kapcsán.

Szolgáltatásaink

 • Adóhatékony megvalósítási lehetőségek felvázolása a tulajdonos által megadott szempontoknak megfelelően
 • Aktív részvétel a kiválasztott megoldás implementálásában, beleértve a megvalósításhoz szükséges tranzakciók részleteinek kidolgozását és a szerződések tervezetének véleményezését az optimális adó- és illetékvonzatok elérése érdekében
 • Közreműködés bizalmi vagyonkezelési struktúrák létrehozásában
 • A várt adó- és illetékvonzatok Pénzügyminisztérium általi megerősítése érdekében feltételes adómegállapítási kérelem készítése a kiválasztott forgatókönyvre szabva

Tovább
További hírek