Az egyes alcímekre kattintva részletesen olvashatnak a 2015-ös adótörvény-módosítási javaslatokról.

2015-ös adócsomag I. – Társasági adó

A társasági adó jelenleg hatályos előírásait az előterjesztett módosítási javaslat több ponton is érinti. A javasolt módosítások több esetben jelentős változásokat eredményezhetnek elsősorban a kapcsolt vállalkozások körét és a kapcsolt vállalkozások közötti tranzakciókat, az elhatárolt veszteség felhasználását, a K+F tevékenységhez kapcsolódó kedvezményeket, valamint az előadó-művészeti tevékenység, a filmalkotás, illetve a látvány‑csapatsportok támogatásának rendszerét érintően.

2015-ös adócsomag II. – SZJA, TB

A tervek szerint folytatódik a családalapítást, valamint a házasodási kedvet elősegítő adókedvezmények kiterjesztése. Az idén bevezetett családi járulékkedvezmény után, jövőre a tervek szerint bevezetésre kerül egy teljesen új adóalap-kedvezmény, valamint a módosítási javaslat alapján 2016-tól fokozatosan növekedne a családi kedvezmény összege kétgyermekes családok esetén. Azonban, hogy legyen üröm is az örömben, a béren kívüli, valamint az egyes meghatározott juttatások adóterhei várhatóan jelentősen növekednek.

A módosító javaslat értelmében a társadalombiztosítás szabályozás tekintetében nem lennének nagyobb horderejű változások. Az egészségügyi hozzájárulást érintő lényegesebb tervezett módosításokat – tekintettel arra, hogy szorosan összefüggenek az szja változásokkal – , a személyi jövedelemadó részben már összefoglaltuk. Ennek megfelelően a béren kívüli, valamint egyes meghatározott juttatásokat terhelő egészségügyi hozzájárulás tervezett változása átvezetésre került a releváns törvényhelyeken, illetve a külföldi színészek egészségügyi hozzájárulási kötelezettségével is kiegészítésre került az Eho törvény. További változás, hogy a családosok elhelyezkedését, foglalkoztatását elősegítő szociális hozzájárulási adókedvezmény érvényesíthető összegének növekedése várható részmunkaidős foglalkoztatás esetén.

2015-ös adócsomag III. – Áfa

Az általános forgalmi adó jelenleg hatályos előírásait több módosítási javaslat is érinti, melyek közül a legfontosabb az időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozóan tervezett változás.

2015-ös adócsomag IV. – Helyi adók, illetékek, reklámadó

A tervezett változások közül kiemelhető, hogy a települési önkormányzatoknak lehetőségük lenne, hogy az illetékességi területükön új típusú adókat, ún. települési adókat vezessenek be. A pénzügyi tranzakciós illeték kapcsán a módosító javaslat a kártyás (pl. bankkártya) fizetések illetékfizetési kötelezettségét alakítaná át. Továbbá, pontosításra kerülnének a reklámadóval kapcsolatos szabályok is.

2015-ös adócsomag V. – Egyéb adók

A  „kisadókat” érintő változások közül legnagyobb visszhangot a távközlési adó tervezett módosítása váltotta ki, mely alapján 2015-től  adókötelessé válna az internethasználat.

2015-ös adócsomag VI. – Adózás rendje, Számvitel

Az adózás rendjéről szóló törvényt számos ponton, kisebb-nagyobb mértékben módosítaná a Kormány által beterjesztett törvényjavaslat. A módosítások közül két területet érdemes kiemelni: jelentősen változnának a feltételes adómegállapítás szabályai, az áfacsalások elleni hatékonyabb fellépés érdekében pedig egész intézkedéscsomagot tartalmaz a javaslat.

A számviteli szabályokat érintő legfontosabb törvényjavaslatok egyrészt az új Ptk-hoz kapcsolódó módosítások, illetve szövegpontosítások. A tervezett változások közül kiemelhető az exporthoz kötődő fuvarozási költségek számviteli elszámolásának változása.