A filmszakmát érintő 2020-as változások

Januártól Nemzeti Filmintézet váltja fel a Magyar Nemzeti Filmalapot. A Magyar Nemzeti Filmalap (Filmalap) 2020 januárjától Nemzeti Filmintézet (NFI) néven működik tovább. Az új intézmény a Televíziós Film Mecenatúra, valamint a Televíziós Filmkollégium által ellátott támogatási feladatok jogutódja is lesz.

Az újítás főleg szervezeti változást jelent, mely a jelenlegi filmtámogatási rendszert érdemben nem befolyásolja.

Az állami költségvetés által finanszírozott intézmény élén a korábbi vezérigazgatót felváltó igazgatóság áll, a támogatásokról pedig külön döntőbizottságok döntenek. Az NFI a Filmalaptól eltérően filmterjesztéssel is foglalkozik, ebből a célból gazdasági társaságok létrehozására is lehetősége nyílik.

További újdonság, hogy a mozgóképszakmai hatósági feladatokat a Nemzeti Filmiroda (Filmiroda) már nem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság, hanem a Miniszterelnöki Kabinetiroda keretein belül látja el.

Csak a szokásos piaci ár lesz elszámolható

A korábbi gyakorlattal összhangban a 7/2019. (XII. 30.) MK rendelet a jogalkalmazást egyértelműsítése végett megerősíti, hogy a Filmiroda a filmtámogatásra való jogosultság megállapítása során a támogatás alapjának meghatározásakor az észszerűtlen, nem ellenőrizhető vagy indokolatlan költségeket nem veszi figyelembe. A költségek észszerűségét, indokoltságát a kérelmező köteles bizonyítani. Az észszerűtlenség, indokolatlanság, ellenőrizhetőség vizsgálatakor a piaci viszonyokat kell a Filmirodának vizsgálnia, figyelembe véve a műfajában, gyártási körülményeiben, költségvetésének méretében, költségszerkezetében hasonló produkciók költségvetését is. A rendelet alapján a Filmiroda jogosult lesz arra, hogy a közvetett állami támogatás alapjául szolgáló filmgyártási költségeket a szerződésben foglalt díjazástól eltérően állapítsa meg.

 A letéti számlán rendelkezésre álló támogatási összeg nem változik

A filmalkotások közvetett támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló kormányrendelet 2020. január 1-től érvényes módosítása értelmében a letéti számlán rendelkezésre álló összeg 2020-ban is 33 milliárd forint.