Adócsomag IV. – KKV szektort érintő változások

A kkv szektor speciális adózási formái közül a kisvállalati adó változik legtöbb ponton.

KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA)          

  • 2017-től a kisvállalkozási adózás választására jogosító átlagos statisztikai állományi létszám 25 főről 50 főre emelkedne, azaz azok a kisvállalkozások választhatnák a kivá-t, amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt.
  • A választás másik feltétele, az adóévet megelőző adóévről készítendő beszámolójában kimutatott maximum 500 millió Ft-os mérlegfőösszeg értékhatár esetében megszűnne az arányosítás, ha az adózó év közben lép a kisvállalati adó hatálya alá (12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint arányos részét kell jelenleg figyelembe venni).
  • A kisvállalati adóalanyiság 2017-től akkor szűnne meg, ha a létszámnövekedés miatt az adóalany átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladta a 100 főt (a korlát jelenlegi 50 fő).
  • Jelentősen megváltozna a kiva adóalap számítási módja. Az új típusú adóalap a javaslat szerint: a tőkeműveletek eredménye, növelve a jóváhagyott, fizetendő osztalék és a személyi jellegű kifizetések összegével, csökkentve a jóváhagyott (bevételként elszámolt) osztalék összegével, korrigálva egyéb tételekkel, de minimum a személyi jellegű kifizetések kedvezményekkel csökkentett összege. A javaslat a kiva jelenlegi alanyai esetében egyszeri adóalap-csökkentő tétel segítségével biztosítaná, hogy az adóalap változása ne érintse őket hátrányosan.
  • A törvénymódosításokról a NAV 2016. november 1-ig, továbbá, az átmeneti adóalap-csökkentő tétel vonatkozásában 2017. december 31-ig küld tájékoztatást az adózóknak a javaslat szerint.

KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA)

  • A jövőben az az összeg is növelné a kisadózó vállalkozás bevételét, amelyet az adóalany az általa kibocsátott bizonylat alapján az adóalanyisága megszűnése napjáig nem szerzett meg. A módosítás oka, hogy a hatályos rendelkezések értelmében a kata adóalanyiság időszakában kiállított bizonylat alapján a Tao. törvény és az Szja tv. szerinti adóalanyiság időszakában befolyt bevétel nem képezi sem a kata, sem pedig a társasági adó, illetve a személyi jövedelemadó alapját.
  • A kisadózó vállalkozás bevételének nem lenne része a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás, és így az a 6 milliós bevételi értékhatárba sem számítana bele. A módosítás átmeneti rendelkezés alapján már a 2014. január 1-jét követően költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás is figyelmen kívül hagyható a kisadózó vállalkozások bevételének megállapításánál.

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ (EVA)

  • Az egyszerűsített vállalkozói adó alapját 2017. január 1-jétől szintén csökkentené a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás.