Állandósul a kamatjövedelmeket terhelő szocho-kötelezettség

Az állam működését érintő egyes törvények módosításról tartalmazó salátatörvénnyel 2024. június 18-án kihirdetett szabályok alapján változott a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho törvény).

Törvényi szintre emelte és így állandósította a jogalkotó az egyes lakossági megtakarításokra korábban a veszélyhelyzeti rendeleti szabályozással kivetett szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget (szocho-t).

Az állam működését érintő egyes törvények módosításáról szóló 2024. évi XXIX. törvénnyel, egy újabb ún. salátatörvénnyel most kihirdetett törvényváltozás a gyakorlatban nem jelent új adókötelezettséget, mivel a kamatjövedelmek után már 2023. július 1-jétől meg kell fizetni a 13% szocho-t a 15%-os személyi jövedelemadó mellett.

A szocho-fizetési kötelezettség egészen pontosan a természetes személyek Szja tv. 65. §-a szerinti kamatjövedelmének Magyarországon adóztatható részét terheli, az ingatlanalap befektetési jegyéből származó kamatjövedelem kivételével. Az Szja tv. 65. §-val érintett kamatjövedelem-típusokról (pl. hitelintézeti betéti kamat, lekötött betét kamata, a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény, jelzáloglevél) és kollektív befektetési értékpapír (befektetési jegy) kamata, hozama stb.) korábbi cikkünkben már részletesen beszámoltunk.

A 2024. augusztus 1-jét megelőző időszak tekintetében járó kamatokra a szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 205/2023. (V. 31.) Korm. rendelet 2024. július 31-én hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni, míg 2024. augusztus 1-jétől már a Szocho törvény rendelkezései lesznek irányadóak, ezzel párhuzamosan a vonatkozó kormányrendelet hatályát veszti.

A természetes személyeket terhelő 13%-os szochot a jövedelem kifizetésekor a 15%-os személyi jövedelemadóval párhuzamosan a kifizető vonja le, kifizető hiányában a magánszemélynek magának kell az adókötelezettségeket teljesíteni, a Szocho tv. általános rendelkezései szerint. A kamatjövedelemre nem érvényes az egyes tőkejövedelmek, így pl. az osztalék esetén alkalmazható szocho-fizetési plafon, azaz a kamatjövedelmek esetében a 13% szocho kötelezettségnek nincs felső határa.