Az EKAER elfogadott és várható módosításai

A jogszabálytervezet szövegéhez képest apróbb módosításokkal és kiegészítésekkel végül 2015. március 1-jei hatállyal életbe lépett az EKAER-rel kapcsolatos NGM rendelet (a rendelet tervezetéről szóló hírlevelünk itt olvasható).  Az új előírások gyakorlatilag még csak 1 hónapja vannak érvényben, azonban a kockázatos termékek kapcsán további módosítások várhatók.

Az alábbiakban az NGM rendelet tervezetének elfogadása során eszközölt módosításokat és kiegészítéseket, valamint a kockázatos termékek körével kapcsolatban várható módosításokat foglaltuk össze.

Elfogadott módosítások

Az NGM rendelet (a tervezet szövegéhez képest) az alábbi főbb módosításokkal, kiegészítésekkel került elfogadásra.

Láncértékesítés

A láncértékesítések kapcsán pontosításra került, hogy amennyiben a terméket fuvarozó (fuvaroztató) adózó az értékesítési láncolatban egyúttal címzett és feladó, akkor ezt az adózót EKAER szempontból feladónak kell tekinteni.

Értékhatárok

A bejelentés alóli mentességgel kapcsolatos értékhatárok esetében pontosításra került, hogy a bruttó tömegre és az adó nélküli ellenértékre vonatkozó értékhatárok túllépését (és ezáltal a bejelentési kötelezettség fennállását) ugyanazon feladótól ugyanazon címzett részére történő fuvarozás tekintetében kell vizsgálni.

Egyszerűsített adattartalmú bejelentés

Az egyszerűsített adattartalmú bejelentés szabályai két helyen módosultak a tervezethez képest.

  • Az elfogadott NGM rendelet az egyszerűsített adattartalmú bejelentéssel kapcsolatos szabályokat végül csak 2015. április 1-jével vezeti be (a tervezet alapján ez már 2015. március 1-jével megtörtént volna).
  • A hatálybalépés időpontja mellett a jogosultak körére vonatkozó szabályok is módosultak. Az egyszerűsített adattartalmú bejelentést ugyanis az az adó választhatja majd, akinek a bejelentés évét megelőző második adóévben kimutatott éves nettó árbevétele az 50 milliárd forintot, saját termelésű készlet értékesítéséből származó nettó árbevétele pedig a 40 milliárd forintot elérte vagy meghaladta (a tervezet alapján a nettó árbevételnek a 300 milliárd forintot kellett volna elérnie, aminek legalább a 80%-a saját termelésű készlet értékesítéséből kellett volna, hogy származzon).

Várható módosítások

Az NGM honlapján közzétett rendelet tervezet alapján a kockázatos termékek körének bővítése várható. Ezek alapján a jövőben kockázatos terméknek minősülhetnek az EKAER szempontjából többek között az alábbi termékek is:

  • egyes háztartási gépek, a rádiók, a televízió készülékek, a telefonok és a nyomdaipari gépek;
  • az élelmiszerek közül egyes csokoládék, a gomba, a dzsemek és a gyümölcslevek;
  • a cukorgyártási hulladék, a szójababolaj préselése után visszamaradó olajpogácsa, valamint a növényi zsírok vagy olajok kivonásakor keletkező olajpogácsa;
  • a cementklinker, a fehércement, a bauxitcement.