Benyújtásra került a 2016-os adócsomag újabb része

A Kormány 2015. október 13-án az adózás rendjéről szóló törvény módosításával együtt benyújtotta az Országgyűlésnek a 2016. évre vonatkozó adótörvény-változások újabb elemeit. A Javaslat szerinti főbb változásokat jelen hírlevelünkben foglaltuk össze.

SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ

Új adóbevallási formák

Az önadózóként tett bevallás és a munkáltatói adómegállapítás mellett ún. bevallási nyilatkozat útján és a NAV által elkészített bevallási ajánlat elfogadása útján lenne a jövőben teljesíthető az szja bevallási kötelezettség. A részletszabályokat az adózás rendjéről szóló törvény módosítása tartalmazza, mellyel kapcsolatos hírlevelünk elérhető itt.

ÁFA

Időszakos elszámolású ügyletek

Az időszakos elszámolású ügyleteknél a korábban elfogadott, de csak 2016. január 1-jén hatályba lépő szabályokat módosítaná a Javaslat. Abban az esetben, ha a fizetési határidő az elszámolási időszak utolsó napját követő időpontra esik, a teljesítés időpontja az ellenérték esedékessége lesz, azonban a teljesítés legkésőbb az érintett időszak utolsó napját követő 30. nap helyett csak a 60. napon állna be, ha az esedékesség ennél későbbi.

Csoportos adóalanyiság

Lehetővé válna, hogy állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő kapcsolt vállalkozások is csoportos adóalanyiságot hozzanak létre.

ILLETÉKEK

Új illetékmentességi szabályok

Illetékmentessé válna az autóbuszok, nyerges vontatók és tehergépjárművek gazdálkodó szervezet általi megszerzése. Emellett a kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjárművek illetékmentessége kiterjesztésre kerül a „környezetkímélő” gépkocsikra, és ezzel a hibrid és nulla emissziós gépkocsik is bekerülnének a mentes körbe.

A műemléknek minősülő, védetté nyilvánított épület megszerzése illetékmentessé válna (utólag, illeték törlés/visszatérítés útján), ha a vagyonszerző egy éven belül megkezdi felújítani azt és öt éven belül be is fejezi. A felújítás eredményeképpen esztétikailag és műszakilag is az eredeti állapotot kellene elérni, és arról a műemlékvédelmi hatóság igazolását is be kell majd szerezni.

Egyéb változások

Megszűnne a kötelezető illetékbélyeg alkalmazása államigazgatási eljárásokban másolatokra/kivonatokra fizetendő illetéknél, valamint külkereskedelmi kapcsolati eljárások illetékénél (behozatal engedélyezésnél).

HELYI ADÓ

Általános adminisztratív könnyítés

Nem kellene iparűzési adóbevallást benyújtani annak az adóalanynak, akinek mentességi-kedvezményi szabályok alapján nincs adófizetési kötelezettsége az adott adóévre.

HIPA-bevallás benyújtás a NAV-hoz

Elsősorban a nagy számú telephellyel rendelkező társaságoknál jelentene adminisztratív könnyítést, hogy 2017. január 1-jétől lehetőség lenne a helyi iparűzési adó bevallást az adott helyi önkormányzat helyett a NAV-hoz benyújtani (a nyomtatványkitöltő programmal elektronikus úton). A NAV befogadó nyugtát adna a beadott bevallásról, majd vizsgálat nélkül továbbítaná azt a megfelelő ökormányzat(ok)nak.

Úthasználati díj levonhatósága az iparűzési adóból

Az eddigiek (belföldön megfizetett, elszámolt e-útdíj 7,5%-a) mellett a külföldön megfizetett (és költségként vagy ráfordításként elszámolt) útdíj, valamint az autóutak, autópályák, főutak használatáért fizetett úthasználati díj 7,5%-a is levonható lenne.

Építményadó

Az építményadó adókötelezettség már a használatbavétel vagy fennmaradás hatósági tudomásulvételétől kezdődne (tehát nem csak az ezekről szóló engedélyek jogerőre emelkedésekor), hiszen a hatóság sokszor csak tudomásul veszi a használatbavételt vagy fennmaradást, és nem ad ki engedélyt ezzel kapcsolatban.

GÉPRÁJMŰADÓ

Az illetékmentességgel együtt a gépjárműadó és cégautóadó alól is mentesülne a „környezetkímélő” gépkocsi kategória (az eddigi kizárólagosan elektromos meghajtású kört kibővítve). Emellett bevezetésre kerülne az ún. szerelvényadóztatás, mely szerint az eddig külön adótárgyat képező vontató és vontatott egy egységként adózik (pótkocsi külön így már nem lesz adóköteles).

REGISZTRÁCIÓS ADÓ

Az illetékmentesség és a gépjárműadó/cégautóadó alóli mentességgel összhangban 0 Ft lenne a regisztrációs adó kizárólag elektromos gépkocsikon túl a hibrid és nulla emissziós gépkocsikra is.