Elérhető a reklámadó törvény módosítási javaslata

A Nemzetgazdasági Minisztérium a honlapján közzétette a reklámadó és az ehhez kapcsolódó társasági adó törvény módosítási javaslatát(„Javaslat”), amely több ponton is módosítaná a jelenlegi szabályozást. A Javaslattal kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat az alábbiakban foglaltuk össze.

REKLÁMADÓ

Adókulcs

A Javaslat értelmében a reklám-közzétevő esetében az adó mértéke 100 millió forint adóalapig 0%, 100 millió forintot meghaladó adóalap részre pedig 5,3% lenne (jelenleg az adó mértéke sávosan progresszív, melynek legmagasabb adókulcsa 20 milliárd forint adóalap fölött 50%).

A Javaslat szerint a reklám közvetlen megrendelőjének az adóalap után – a jelenlegi 20% helyett – 5% reklámadót kellene fizetnie.

Az adómértékek változása a törvény kihirdetését követő 31. napon lépne hatályba. Az átmeneti szabályozás lehetővé tenné azonban, hogy a reklám-közzétételi adókötelezettségre vonatkozó adómértéket mind a 2014. évi, mind a 2015-ben kezdődő adóév adókötelezettségének megállapításakor is alkalmazni lehessen. Egyéb esetben, az új adómértékeket csak az adóalap időarányos részére lehetne alkalmazni.

Elhatárolt veszteség felhasználása

A 2014. évi reklámadó alapot a 2013-as üzleti év eredményétől függetlenül csökkenteni lehetne a társasági adóban elhatárolt korábbi évek veszteségének 50%-ával.

Kapcsolt vállalkozások adókötelezettsége

A Javaslat értelmében a kapcsolt vállalkozásokra vonatkozó összeszámítási szabályt kizárólag a 2014. augusztus 15-ét követően, szétválással létrejött kapcsolt vállalkozási viszony esetében kellene alkalmazni.

TÁRSASÁGI ADÓ

A 2014. évben kezdődő adóév társasági adó kötelezettségének megállapításakor is alkalmazni lehetne azt a 2015. január 1-jétől hatályos szabályt, miszerint ha a reklámadó költségek adóévi összege a 30 millió forintot nem haladja meg, akkor ezek a költségek minden egyéb feltételtől függetlenül elismert költségnek minősülnek társasági adóban.

Fontos kiemelni, hogy ha ezen költségek adóévi összege meghaladja a 30 millió forintot, akkor az adóalap-növelési kötelezettség alól továbbra is csak a közzétevő nyilatkozatának birtokában lehetne mentesülni, azaz a nyilatkozat bekérésének bizonyítása, valamint a reklám-közzétevői NAV nyilvántartás nem mentesítene az adóalap-növelés alól.