Elfogadott adócsomag IV. – KKV szektort érintő változások

KISVÁLLALATI ADÓ (KIVA)

  • 2017-től a kisvállalkozási adózás választására jogosító átlagos statisztikai állományi létszám korlát 25 főről 50 főre emelkedik, azaz azok a kisvállalkozások választhatják a kivá-t, amelyek átlagos statisztikai állományi létszáma az adóévet megelőző adóévben várhatóan nem haladja meg az 50 főt.
  • A választás másik feltétele, az adóévet megelőző adóévről készítendő beszámolóban kimutatott maximum 500 millió Ft-os mérlegfőösszeg értékhatár esetében megszűnik az arányosítás, ha az adózó év közben lép a kisvállalati adó hatálya alá (12 hónapnál rövidebb adóév esetén az 500 millió forint arányos részét kell jelenleg figyelembe venni).
  • A kisvállalati adóalanyiság 2017-től akkor szűnik meg, ha a létszámnövekedés miatt az adóalany átlagos statisztikai állományi létszáma meghaladta a 100 főt (a korlát jelenlegi 50 fő).
  • Jelentősen megváltozik a kiva adóalap számítási módja. Az új típusú adóalap 2017. január 1-től a következő lesz: a tőkeműveletek eredménye, növelve az adóévben jóváhagyott fizetendő osztalék és a személyi jellegű kifizetések összegével – ide nem értve azt a jóváhagyott fizetendő osztalékot, amelynek forrása a kiva adóalanyiságot megelőző adóévek adózott eredménye és eredménytartaléka –, csökkentve a kapott (bevételként elszámolt) osztalék összegével, korrigálva egyéb tételekkel, de minimum a személyi jellegű kifizetések kedvezményekkel csökkentett összege. A kiva jelenlegi alanyai esetében egy egyszeri adóalap-csökkentő tétel biztosítja majd, hogy az adóalap változása ne érintse őket hátrányosan. Ezen kívül a 2017. évi adókötelezettség megállapításakor a 2016. december 31-ig fizetett, illetve kapott osztalékelőleg tekintetében egy egyszeri módosító tételt is figyelembe kell majd venni.
  • A változástól vélhetően azt várja a jogalkotó, hogy az eddigiekhez képest sokkal többen választják az adózás ezen egyszerűsített formáját, amelynek a célja alapvetően a munkavállalási konstrukciók ösztönzése / kifehérítése.  A kisvállalati adó mértéke változatlanul 16% marad, amelynek megfizetésével az adóalany továbbra is mentesül a 27%-os mértékű szociális hozzájárulási adó és az 1,5%-os mértékű szakképzési hozzájárulás megfizetése alól, másrészről azonban – mivel a kisvállalati adó választása a társasági adó fizetése alól is mentesít – a társasági adó 10%-os kedvezményes mértékét nem tudja alkalmazni.
  • A törvénymódosításokról a NAV 2016. november 1-ig, továbbá, az átmeneti adóalap-csökkentő tétel vonatkozásában 2017. december 31-ig küld tájékoztatást az érintett adózóknak.

KISADÓZÓ VÁLLALKOZÁSOK TÉTELES ADÓJA (KATA)

  • 2017. január 1-től az az összeg is növeli a kisadózó vállalkozás bevételét, amelyet az adóalany az általa kibocsátott bizonylat alapján az adóalanyisága megszűnése napjáig nem szerzett meg. A módosítás oka, hogy a hatályos rendelkezések értelmében a kata adóalanyiság időszakában kiállított bizonylat alapján a Tao. törvény és az Szja tv. szerinti adóalanyiság időszakában befolyt bevétel nem képezi sem a kata, sem pedig a társasági adó, illetve a személyi jövedelemadó alapját. A törvény szövege alapján nem teljesen egyértelmű, hogy a rendelkezést már KATA adóalanyiságukat a törvényváltozás hatályba lépését követően, de 2016-ban megszüntető adózóknak is alkalmazniuk kell-e, azonban 2017. január 1-től egyértelműen vonatkozik rájuk.
  • A kisadózó vállalkozás bevételének nem lesz része a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás, és így az a 6 milliós bevételi értékhatárba sem számít bele. A módosítás a törvényváltozás kihirdetését követő napon (vagyis már 2016-ban) hatályba lép, azonban átmeneti rendelkezés alapján már a 2014. január 1-jét követően költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás is figyelmen kívül hagyható a kisadózó vállalkozások bevételének megállapításánál.

EGYSZERŰSÍTETT VÁLLALKOZÓI ADÓ (EVA)

Az egyszerűsített vállalkozói adó alapját 2017. január 1-jétől szintén csökkenti a költségek fedezetére vagy fejlesztési célra folyósított támogatás.