Februártól módosuló áfa-visszaigénylési szabályok

Az év végi törvényalkotási nagyüzemben a befektetési alapkezelőkrõl és a kollektív befektetési formákról szóló törvénybe került „becsempészésre” az az adózás rendjéről szóló törvénymódosítás, mely alapján megváltoznak az áfa-visszaigénylés szabályai. A módosított szabályokat a 2012. február 1. napján vagy azt követően benyújtott visszaigénylésekre kell alkalmazni.

A módosítás szerint a visszaigényelt áfá-t általános szabály szerint a bevallás beérkezésének napjától, de legkorábban az esedékességtől számított 75 napon belül utalja ki az adóhivatal (A jelenlegi szabályok szerint erre 30 nap, illetve ha az áfa-visszaigénylés összege meghaladta az 500 ezer forintot 45 nap állt az adóhatóság rendelkezésére).

Ez alól csak abban az esetben van kivétel, ha az adózó minden számlát, amely alapján áfá-t helyez levonásba, a bevallás benyújtásának napjáig teljes egészében (azaz a teljes bruttó ellenértékét tekintve) kiegyenlít, vagy tartozása egészében más módon megszűnik.  Ebből a szempontból az ellenértéket megfizetettnek kell tekinteni, amennyiben abból kizárólag szerződésben előre kikötött teljesítési garancia miatt történik a visszatartás.

Tehát ha az összes számla, amely alapján az áfa levonás történik, az adott bevallási időszakban teljes egészében kifizetésre kerül, akkor az adóhatóság a visszaigényelt áfá-t a bevallás beérkezésének napjától (de legkorábban az esedékesség napjától) számított 30 napon belül, illetve ha a visszaigényelhető adó összege az 1 millió forintot meghaladja, 45 napon belül utalja ki (kivéve, ha az adóhatóság az időszak alatt ellenőrzést indít). Azonban ebből következően, ha a levonásba helyezett áfa alapját képező ügyletek számlái közül akár egy is (akár részben is) kiegyenlítetlen marad a bevallás napjáig, a teljes visszaigénylésre az általános 75 napos szabály lesz alkalmazandó.

A számlák megfizetettségéről a bevallásban nyilatkozni kell, azonban ha a nyilatkozat valótlan tartalmú, akkor a bevallásban visszaigényelt adó összegének 5%-ig, cégek esetén 500 ezer forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki az adóhatóság.

Az új szabály csak „szellemiségében” emlékeztet a korábban az Európai Bíróság által az uniós szabályokkal összhangban nem lévőnek ítélt áfa-visszaigénylési szabályra, ugyanis az áfa-visszatérítést nem határozatlan ideig tolja el, hanem 75 nap után a kifizetetlen számlához kapcsolódó áfá-t az adóhatóság mindenképpen vissza kell, hogy utalja (kivéve, ha ellenőrzést kezdeményez). Mindazonáltal, a kifizetetlen számlákkal kapcsolatban az adózókra újból adminisztrációs teher hárul majd, és az új szabály alapján hosszabb idő áll majd az adóhatóság rendelkezésére, hogy ellenőrzést indítson.