Fontos változás az innovációs járulékmentességben

2015. január 1-jétől az innovációs járulékfizetési kötelezettség alóli mentességhez szükséges mikro- és kisvállalkozási besorolás elvégzése során már nem kell a kapcsolódó és partner vállalkozások adatait számításba venni, hanem kizárólag az adott társaság egyedi mutatószámai alapján kell a kkv minősítést elvégezni. Szintén nem kell figyelembe venni az ún. „kétéves szabályt” (azaz, hogy két egymást követő beszámolási időszakban kell túllépni a határértéket a kkv minősítés váltásához) az innovációs járulék szempontjából történő kkv besoroláshoz.

Az egyes cégek kkv minősítését tehát az innovációs járulékkötelezettség szempontjából újból el kell végezni az egyedi mutatóik alapján. Ez egyes cégcsoporthoz tartozó társaságoknál innovációs járulék alóli mentességet jelenthet, ha az egyedi mutatószámok alapján mikro-, vagy kisvállalkozásnak minősülnek.

Ha az így lefolytatott kkv minősítések eredményeként valamely társaság mikro- vagy kisvállalkozásnak minősül, akkor 2015-re vonatkozóan már nem kell innovációs járulékot fizetnie. Amennyiben azonban 2015-re már megtörtént az innovációsjárulék-előleg bevallása, szükséges az előleg-kötelezettség nulla forintra történő mérséklését (törlését) kérelmezni az illetékes adóigazgatóságnál, mivel az adókötelezettség hiánya nem jelent automatikus mentességet az előlegfizetési kötelezettség alól.

Fontos, hogy a kérelem legkésőbb az előlegfizetés esedékességéig kerüljön benyújtásra az illetékes adóhatósághoz, különben a megfizetett járulékelőleg leghamarabb csak az adóévről benyújtásra kerülő bevallás kapcsán lesz rendezhető. Mivel a járulékelőleget háromhavonta, az előlegfizetési időszakot követő hónap 20. napjáig kell fizetni, a 2015. év első három hónapjára vonatkozó előleg törlése iránti kérelmet legkésőbb 2015. április 20-án lehet benyújtani.