Globális minimumadó adókedvezmény szempontú elemzése

Az OECD már évekkel ezelőtt rávilágított arra, hogy a nemzetközi adózási szabályok elavulttá váltak, és lemaradtak az elmúlt évtizedek technológiai fejlődése mögött. A digitális szolgáltatások esetén például a profit jellemzően nem ott keletkezik, ahol a vállalat tényleges, bevételszerző jelenléttel rendelkezik. Az OECD agresszív adótervezés elleni küzdelme egy hosszú évek óta zajló folyamat, amely például az adóalap-erózió és a nyereségátcsoportosítás (BEPS) elleni kezdeményezés keretében ajánlások által azt célozza, hogy a multinacionális vállalatok adóztatására az értékteremtéshez kötötten ott kerüljön sor, ahol a tényleges, profitot termelő tevékenységeket folytatják.

Jelen tanulmány célja, hogy rövid áttekintést követően bemutassa, a globális adóalaperodálás elleni szabályok miként kezelik az állami támogatásokat.

(A szerző Miavecz Adrienn, az Andersen Adótanácsadó Zrt. menedzsere. Az írás teljes egészében az Állami Támogatások Joga kiadvány 39. számában érhető el.)

A GloBE szabályok keretei

Az OECD a BEPS projekt keretében számos cselekvési területet azonosított, ennek egy részét az Európai Unió ajánlások formájában ültette át saját jogrendjébe (például az adókikerülési gyakorlatok elleni szabályok, ún. ATAD irányelvek).

Az OECD nyomására, a BEPS projekt folytatásaként komoly munka kezdődött a legalább 130 joghatóságot összefogó úgynevezett Inclusive Framework keretei között, ahol – az agresszív adótervezés elleni küzdelem keretében – a cél egy kétpilléres megoldás (Two-Pillar Solution) kidolgozása volt.

Az első pillér (Pillar 1) a legnagyobb és legjövedelmezőbb multinacionális vállalatokra vonatkozik és újraosztaná nyereségük egy részét azon országok között, ahol termékeiket értékesítik és szolgáltatásaikat nyújtják, illetve ahol a fogyasztóik vannak.

A második pillér (Pillar 2) – az úgynevezett globális adóalaperodálás elleni javaslat (Global Anti-Base Erosion, a továbbiakban: GloBE) – egy olyan szabályrendszert célzott megalkotni, amelyen keresztül kiegészítő adót szednének be olyan esetben, amikor valamely multinacionális vállalat tényleges adómértéke a minimumszint alatt van. Az így meghatározott 15%-os globális minimumadóval a multinacionális vállalatok egy nagyobb csoportja (évi 750 millió euró feletti árbevételű vállalatcsoportok) érintett. A Pillar 2 végleges modell szabályait 2021. december 20-án publikálta az OECD.

Az Inclusive Framework keretében a tagok nyilatkozata alapján közös megközelítést alkalmaznak a Pillar 2-t illetően az alábbiak szerint:

  • a tagok nem kötelesek a GloBE szabályok alkalmazására. Ugyanakkor amennyiben mégis implementálják a GloBE-ot, úgy kell átültetniük, hogy a végrehajtási szabályok konzisztensek legyenek a Pillar 2, a Modellszabályok és a Kommentár szabályaival, valamint
  • a tagoknak el kell fogadniuk az Inclusive Framework más tagjai által alkalmazott GloBE szabályrendszert, beleértve a szabályok sorrendiségét és a mentesítési lehetőséget is.

Ezzel párhuzamosan az Európai Bizottság 2021 decemberében publikálta a globális minimumadóra vonatkozó irányelvjavaslatát (a továbbiakban: Irányelvjavaslat). Az Irányelvjavaslat az OECD Pillar 2 modelljének mintájára készült, és célja, hogy megreformálja az országok közötti adóversenyt, valamint az, hogy megakadályozza az adóparadicsomokba vagy mesterségesen alacsony adókulccsal adóztató országokba történő átcsoportosításból származó adóelőnyök realizálását.

2022-ben a Pillar 2 kapcsán az OECD közzétette a Modellszabályok magyarázatát (a továbbiakban: Kommentár), valamint az alkalmazást segítő illusztratív példatárat is.

2022 decemberében végül az uniós tagállamok megállapodásra jutottak a második pillér implementációjáról, és elfogadták az irányelvjavaslatot (a továbbiakban: Irányelv).

Az Irányelv rögzíti, hogy a GloBE bevezetését az Unióban az OECD-modellszabályokhoz a lehető legszorosabban igazodva kell végrehajtani annak biztosítása érdekében, hogy az uniós szinten implementált szabályok az OECD-modellszabályok értelmében is elismertek legyenek.

Az Irányelv a GloBE alkalmazását 2024-től írja elő. A záró rendelkezések alapján a tagállamoknak 2023. december 31-ig kell átültetni a GloBE szabályokat a nemzeti jogba és megalkotni a végrehajtási szabályokat.

(Az írás teljes egészében az Állami Támogatások Joga kiadvány 39. számában érhető el.)