Hamarosan módosul az Áfa törvény az EB ítélete miatt

Amint az várható volt, 2011. július 28-án az Európai Bíróság („EB”) a Főtanácsnok véleményének megfelelően   kimondta, hogy a ki nem fizetett beszerzésekhez kapcsolódó áfa-visszaigénylést korlátozó magyar szabályozás nincs összhangban az európai uniós joggal.

A Nemzetgazdasági Minisztérium („NGM”) közleménye szerint a Kormány az EB ítéletét tudomásul vette, és az NGM megteszi a szükséges intézkedéseket az áfa-szabályozást illetően, hogy az ítéletben foglaltaknak eleget tegyen. Ennek érdekében az NGM előkészíti az Áfa tv. vonatkozó rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséhez szükséges törvénymódosítási javaslatot, másrészt a javaslatban kidolgozza azt a különleges eljárási rendet, melynek keretében az érintett adóalanyok a hivatkozott jogszabály rendelkezései miatt vissza nem igényelt áfa összegére vonatkozó visszatérítési igényüket érvényesíthetik (tekintettel arra, hogy az adózás rendjéről szóló törvény 124/C. §-a és 124/D. §-a a konkrét ügyben nem alkalmazható).  Az NGM közlemény kiemeli, hogy az áfa visszaigényléseket a Nemzeti Adó- és Vámhivatal („NAV”) a törvénymódosítás hatályba lépéséig és azt követően is fokozottan ellenőrzi.

Ez utóbbit erősítette meg a NAV képviselője egy szakmai konferencián, felhívva a figyelmet arra, hogy a ki nem fizetett áfá-t – a jogszabályváltozásig – mindenki saját kockázatára igényelheti vissza. Az EB ítélet az EU Áfa Irányelvre hivatkozva állapított meg kötelezettségszegést Magyarország esetében. Azonban az Irányelv szabályai – ahogy azt a NAV képviselője kiemelte – a NAV értelmezése szerint nem közvetlenül hatályosulnak, hanem a tagállamoknak azokat saját jogszabályaikba be kell építeniük. Az Áfa tv. módosításáig a NAV – tekintettel az EB ítéletre – adóbírságot, késedelmi pótlékot nem állapít meg a ki nem fizetett számlához kapcsolódó áfa visszaigénylésével kapcsolatban, azonban a visszaigénylők az adóhatóság ellenőrzésére számíthatnak.  A törvényváltozásra pedig az őszi ülésszakig várni kell.

OrienTax vélemény:

A NAV álláspontjának tükrében érdemesnek látjuk áttekinteni, hogy mit is jelenet az uniós jog közvetlen alkalmazhatósága és közvetlen hatályosulása. Az uniós jog legfontosabb sajátossága, hogy az uniós jog valamennyi szabálya közvetlenül alkalmazható a tagállamok jogrendszerében, tehát az uniós jog létrejöttétől fogva része a tagállamok területén alkalmazandó jognak. Az uniós jog szabályai elsőbbséget élveznek a nemzeti jogrendszer szabályaival szemben, tehát a két szabály konfliktusa esetén az uniós jogi szabály az irányadó, a nemzeti jogalkotó pedig egyoldalúan nem változtathatja meg és nem hatálytalaníthatja az uniós jog szabályait. Ez ugyanakkor nem jelenti az uniós joggal ellentétes nemzeti jogi előírás érvénytelenségét, csupán azt, hogy az az uniós jog tárgykörébe tartozó kérdésben alkalmazhatatlanná válik.

A fentiek alapján véleményünk szerint az adózók az EB ítélet alapján közvetlenül hivatkozhatnak az uniós jog szabályaira és a NAV is vélhetően ezért véli úgy, hogy nem is szankcionálhat, ha az adózó már most él visszaigénylési jogával. Így tehát felmerül a kérdés, hogy ha van egy EB ítélet, amely alapján a ki nem fizetett számlához kapcsolódó áfa visszaigényelhető lenne,  vajon miért okozhat problémát ezen áfa visszaigénylése a jogszabályváltozás megszületéséig, és miért számíthatnak szankcióra (ha nem is adóbírságra, de fokozott ellenőrzésre) azon adózok, amelyek az EB döntésének megfelelően szeretnének eljárni. Az EB ítélet alapján az adózók akár már a 2011. júliusi (augusztus 20-ig beadandó) bevallásukban is eljárhattak volna a fentiek szerint, és ha nem így tettek akkor akár az önellenőrzés lehetősége is fennáll. Az EB ítélet – véleményünk szerint – nem csak a jogszabályváltozás utáni ügyekre, hanem a folyamatban lévőkre is hatással lehet, továbbá a korábban az adóhatóság által megtagadott, vagy jogosulatlannak ítélt visszaigényléssel kapcsolatos jogorvoslati lehetőséget is megnyithatja.