Megint módosultak a számlázási szabályok

Amint arról korábban mi is beszámoltunk, a 24/1995. (XI. 22.) PM rendelet 2010. április 1-jétől hatályba lépett módosítása alapján a számlázó programnak nyomtatás esetén biztosítania kellett, hogy a számla eredeti és másolati példánya egymástól megkülönböztethető legyen, és az eredeti példány csak 1 példányban legyen nyomtatható.

2010. szeptember 27-ével a 4/2010. (VII.13.) NGM rendelet viszont hatályon kívül helyezte az 2010. április 1-jén hatályba lépett módosítást, így ezentúl nincs olyan követelmény, amely előírná, hogy a számla eredeti és másolati példányai egymástól megkülönböztethetőek legyenek, illetve, hogy az eredeti példányt csak egy példányban lehessen nyomtatni.

A módosítás következtében a számlák sorszámozásával kapcsolatos  gyakorlati problémák nagy része megoldódik, hiszen egyrészt értelmezési kérdéseket okozott, hogy pontosan mit is kell feltüntetni a számlán (szükséges-e, hogy az „eredeti” és a „másolat” szó szerepeljen a példányokon), továbbá a módosítás alapján nem lesz probléma többé a számla első példányának újranyomtatása, ha például a nyomtató a papírt begyűrte (egyes nyomtatók amúgy is automatikusan újranyomtatták a rosszul nyomtatott oldalt, kvázi „megszegve” a jogszabályt).

A számlapéldányok hiánytalan elszámolására a rendelet nem fogalmaz meg egyértelmű szabályt, hiszen továbbra is hivatkozik egy olyan rendelkezésre, amelyet 2010. szeptember 27-ével hatályon kívül helyeztek. Mindazonáltal, javasoljuk, hogy Ügyfeleink a továbbiakban is kellő körültekintéssel járjanak el a számlapéldányok elszámolása során. A számlapéldányokkal való hiánytalan elszámolással kapcsolatban saját eljárást lehet kidolgozni, a továbbiakban nem kötelező a számlapéldányszámokat feltüntetni a számlán.