Megküldte a MOHU az első EPR számlákat – Mik a teendők?

A cikksorozatunkban elemzett, 2023-ban bevezetett kiterjesztett gyártói felelősségi, vagy másnéven EPR rendszer újabb állomásához értünk, ugyanis 2023. október 20-án lezárult a harmadik negyedévet követő EPR adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének a határideje.

Az adatszolgáltatást az OKIR felületén keresztül kellett benyújtani a 2023. július – szeptember időszakban a gyártók által belföldön elsőként forgalomba hozott körforgásos termékekről. Az adatokat a Kormányhivatal (hulladékgazdálkodási hatóság) továbbította a koncessziós társaság, vagyis a MOHU részére.

A MOHU a kapott adatok alapján megkezdte az első számlák, illetve számviteli bizonylatok kibocsátását a gyártók felé az EPR díjról. Számlát az őt megillető díjelemről, míg számviteli bizonylatot az önkormányzatokat megillető díjelemről állít ki a koncessziós társaság, ez utóbbit elkülönített számlán kezeli és a beérkezése után átadja az érintett helyi önkormányzatnak.

A bizonylatokon szerepelnek a körforgásos termékek beazonosítására a gyártók által az adatszolgáltatásban megadott KF kódok és az azokhoz rendelt EPR díjkódok, illetve a mennyiségi adatok. Az eddigi tapasztalatok alapján a MOHU az EPR rendeletben foglaltakkal összhangban állapította meg a díjkódokat és határozta meg az érintett gyártó által fizetendő EPR díj összegét, de minden esetben javasoljuk a bizonylatok tételes ellenőrzését.

A gyártó a téves adatokat tartalmazó adatszolgáltatás alapján meghatározott EPR díj megállapítása esetén a számla kézhezvételétől számított 15 napon belül a helyes adatoknak a koncessziós társaság és egyidejűleg az országos hulladékgazdálkodási hatóság (Pest Vármegyei Kormányhivatal) részére történő megküldésével kezdeményezheti a tárgynegyedévre fizetendő díj összegének felülvizsgálatát a koncessziós társaságnál. A felülvizsgálati igény bejelentésének a számla kiegyenlítésére halasztó hatálya van.

A bizonylatokon szereplő díjat az EPR rendelet vonatkozó bekezdése értelmében a kézhezvételtől számított 15 napon belül szükséges megfizetni a MOHU részére a bizonylatokon feltüntetett számlaszámokra. A MOHU kérésének megfelelően átutalásnál a közlemény rovatban hivatkozni szükséges a fizetéssel érintett bizonylat sorszámára is.

Az első számlák alapján látszik, hogy az EPR díjak meglehetősen magasak lettek az előzetes várakozásoknak megfelelően. Mivel belátható időn belül nem várható a díjak csökkenése, nagyon fontos, hogy minden adózó a lehető leghatékonyabban alakítsa ki az EPR folyamatait. Az EPR rendszerben több egyszerűsítés, mentességi lehetőség is elérhető, a tapasztalatok szerint ráadásul nagyon sok esetben a nem megfelelő jogszabályértelmezés okozza az indokolatlan díjnövekedést.

Amennyiben szakértői segítségre lenne szüksége, az Andersen csapata örömmel áll rendelkezésre!

***

Az EPR kötelezettségről szóló cikksorozatunk részei:

1. része: Kihirdették a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer részletes szabályairól szóló rendeletet

2. része: 1+2 lépcsős regisztráció az EPR rendszerben – Hogy kezdjünk neki?

3. része: KF kódok: hogyan kell meghatározni az EPR rendszerben a körforgásos termékeket?

4. része: Nagyon magas díjakkal kell szembesülniük az EPR kötelezetteknek júliustól

A témában publikált egyéb cikkeink:

Teszteltük a környezetvédelmi termékdíjbevallás frissített formanyomtatványát

EPR: könnyebb díjátalányra váltani a gépjárműipar szereplőinek

EPR-rendszer: magas díjak és adminisztrációs többletteher