Módosítások a 2013. évi adótörvény javaslatokban

Szeptember 24-én szavazott az Országgyűlés a Költségvetési Bizottság által a munkahelyvédelmi akciótervvel és a pénzforgalmi szemléletű adózással összefüggésben korábban előterjesztett módosító javaslatokról is. Hangsúlyozzuk, hogy a változások még csak a törvényjavaslat szövegét és nem a végleges jogszabályt érintik.  Az alábbiakban a röviden összefoglaltuk a változásokat.

Szocho és szakképzési hozzájárulás

  • A korábbi kedvezményezett kört bővítve, a szakképzési hozzájárulás alóli 2 évre szóló mentesség a 25 év alatti, legfeljebb 180 nap munkaviszonnyal rendelkező pályakezdő munkavállalóra is kiterjed. Ezeknek a munkavállalóknak az elhelyezkedését a javaslat további kedvezménnyel is elősegíti, ugyanis az ezen feltételeknek megfelelő alkalmazottak esetében a munkáltató 2 évig teljes mentességet élvezhet a szocho alól is (legfeljebb 100 ezer Ft bruttó munkabérig).
  • Apró, de fontos kiegészítése a törvényjavaslatnak, hogy a módosító indítvány az álláskeresőként nyilvántartottakkal kapcsolatban meghatározott 9 hónap, valamint 6 hónap számítása során – tartósan álláskeresőnek az minősül, aki a foglalkoztatást megelőző 9 hónapon belül összesen legalább 6 hónapig álláskeresőként nyilvántartott – aközfoglalkoztatásban történő részvétel időtartamát figyelmen kívül hagyja. Ezáltal azok, akik közfoglalkoztatásban vettek részt, nem kerülnek hátrányosabb helyzetbe azoknál, akik nem foglalkoztattak ilyen formában.
  • A módosító javaslat pontosítja, hogy a szocho adókedvezmény érvényesítéséhez szükséges az álláskereső, illetve a gyes/gyed/gyet ellátásokban részesülő kérelmére kiállított igazolás.

Pénzforgalmi szemléletű adózás az áfá-ban

  • A pénzforgalmi elszámolás választására jogosító értékhatárt a Költségvetési bizottság 500 ezer euróról 125 millió forintra módosítja.
  • Az eredeti törvényjavaslattal ellentétben (amely például a mezőgazdasági tevékenységet vagy utazásszervezési szolgáltatást folytató adóalanyokat is kizárta a választási lehetőségből) csak azalanyi adómentességet választó adóalanyok nem teljesíthetik pénzforgalmi elszámolás alapján teljesítsék az áfa fizetési, bevallási és visszaigénylési kötelezettségüket.
  • A módosítás pontosítja az összesítő jelentés benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a pénzforgalmi adózás esetében, és szabályozza aszámla módosítása, érvénytelenítése esetén alkalmazandó eljárást is arra az esetre, ha a számlát kibocsátó adóalany pénzforgalmi elszámolást választott
  • A módosítás egyértelművé teszi, hogy a pénzforgalmi elszámolást választó adóalanytól terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevőadóalany levonási joga a pénzforgalmi elszámolást választó adóalany által fizetendő adó megállapításának időpontjában keletkezik.