A Parlament 2018. december 12-én elfogadta a Filmtörvény módosítását. A filmtámogatási rendszert érintő legjelentősebb változás a színészek és stábtagok jövedelmének közvetlen magyar filmgyártási költségként való elszámolását érinti, ugyanakkor számos egyéb területen is történtek pontosítások. A módosítások többsége 2019. január 1-jén lép hatályba.

Színészek és stábtagok jövedelmének elszámolása

A korábbi szabályozás szerint a Magyarországon adót fizető külföldi színészek és stábtagok javadalmazásának 50%-át lehetett csak elszámolni, amennyiben a jövedelmet Magyarországon személyi jövedelemadó kötelezettség terhelte, és az adó befizetésre került.

Az új szabályozás az 50%-os korlátozást részben kiterjeszti, részben pedig feloldja, annak érdekében, hogy ne legyen különbségtétel a Magyarországon adót fizető magyar és külföldi adóügyi illetőségű magánszemélyek adózása és elszámolhatósága között.

A jövőben amennyiben akár magyar, akár külföldi adóügyi illetőségű magánszemély részére olyan kifizetés történik, amely a személyi jövedelemadó vagy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás hatálya alá esik, a kifizetésre általános esetben 50%-os elszámolhatósági korlát fog vonatkozni. Ugyanakkor annak érdekében, hogy a változás csak a nagyobb összegű jövedelmek esetén jelentsen valóban korlátozást, elszámolhatósági sávok kerülnek bevezetésre. A javadalmazási költségek magánszemélyenként és filmalkotásonként 3 millió forintot meg nem haladó részére egységesen 100%-os elszámolhatóságot, az ezt meghaladó részre pedig 50%-os elszámolhatósági korlátot ír elő a módosított szabály.

Ugyanez a korlátozás érvényes a nem adóköteles, de a magyar gyártással összefüggő külföldi színész és stábtag jövedelmek közvetlen (külföldi) filmgyártási költségként történő elszámolására is. Nem vonatkozik a fenti korlátozás ugyanakkor az egyéni vállalkozóként vagy cégen keresztül számlázó színészekre és stábtagokra, amennyiben jövedelmük nem a személyi jövedelemadó törvény hatálya alá tartozik (tehát pl. KATA, KIVA, EVA vagy TAO alanyok).

A külföldi színészek és stábtagok adózását érintő további változás, hogy 2019. január 1-jétől összevonásra kerül a szociális hozzájárulási adó és az egészségügyi hozzájárulás. A jogszabály egykulcsos adót tartalmaz, melynek mértéke 19,5 %. Azaz a korábban 14%-os eho-kulccsal adózó jövedelmek terhelése is nő azzal, hogy a 450.000 Ft-os felső határ a mindenkori minimálbér 24-szeresének 19,5 %-a lenne (ez a jelenlegi minimálbér alapján 645.840 Ft, azonban a 2019-es minimálbérről egyelőre még nincs megállapodás). – Frissítés: a 2019-re elfogadott minimálbér alapján a szocho felső határ 697.320 Ft.

Produceri díjak elszámolhatósága

Minden produceri tevékenység díjazása egységesen a 4%-os küszöbérték szabály alá került, függetlenül a produceri tevékenység megnevezésétől (pl. line, társ, executive producer is).

A produkciók számára kedvező változás ugyanakkor, hogy az elszámolásba Magyarországon adót fizető külföldi stábtagként bevont producerek jövedelmére ez a korlátozás nem, csak az 50%-os elszámolási mérték vonatkozik.

Külföldről igénybe vett közvetített szolgáltatások

A külföldről igénybe vett közvetített szolgáltatásokra vonatkozó korlátozó szabály pontosításra került. A módosított szabály tartalmi megközelítést alkalmaz, eszerint a külföldről vásárolt részben vagy egészben változatlan formában továbbértékesített szolgáltatások akkor sem elszámolhatóak közvetlen magyar filmgyártási költségként, ha egyébként a számviteli törvény alapján formailag nem minősülnek közvetített szolgáltatásnak. Tehát nem az számít, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a közvetítés ténye kiderül-e, hanem hogy a szolgáltatás részben vagy egészben változatlan formában kerül-e továbbértékesítésre a filmelőállító vagy filmgyártó számára.

Egyéb módosító javaslatok

  • Pontosításra került a filmalkotás fogalma, így egyértelművé vált, hogy a vita és beszélgető-műsorok, valamint a tehetségkutató műsorok sem minősülnek filmalkotásnak.
  • Pontosításra került, hogy csak az a költség ismerhető el közvetlen filmgyártási i költségként, amelynek teljesítését igazoló okirat a Hatóság támogatásra jogosultságot megállapító határozatában meghatározott gyártási időszakon belül, illetve az abban rögzített befejezési időpontot követő három hónapon belül keletkezik (korábban a törvény a végleges gyártási tervben szereplő gyártási időszakra, illetve befejezési időpontra utalt).
  • Az Európai Bizottság határozatával összhangban kumulatív támogatási intenzitások kerültek bevezetésre, a maximális támogatási mérték megállapításakor a filmtámogatásokat más állami támogatásokkal együttesen kell vizsgálni.
  • A külföldi színészek és stábtagok Filmiroda felé történő bejelentése az eljárás későbbi szakaszára tolódott.
  • A befejezési garancia elszámolható összegére felső korlát került bevezetésre, főszabályként az nem haladhatja meg a közvetlen filmgyártási költségek 5%-át, de legfeljebb 100 millió forintot.
  • A 18 év alatti fiatalok foglalkoztatására vonatkozó speciális szabályok kerültek bevezetésre, így például lehetővé vált éjszakai foglalkoztatásuk, ha azt a forgatás speciális körülményei indokolttá teszik.
  • A közterület használati kérelmekkel kapcsolatos igazgatási díjak 2019-től emelkednek.
  • Új elkülönített pénzalap jön létre „Televíziós Film Mecenatúra” névvel az elsődlegesen médiaszolgáltatásban való közzététel céljából készült filmalkotások, filmsorozatok támogatására.

A letéti számla keretösszege nem változik

A letéti számla keretösszege 2019-ben sem változik, azaz 33 milliárd Ft marad. A 2018-as év tapasztalatai szerint a keretösszeg elegendő lesz a 30%-os támogatási igények kielégítésére is, hiszen a 2018-as keretből várhatóan mintegy 8-10 milliárd Ft nem kerül már 2018-ban felhasználásra, így azok 2019-ben tovább növelik a keretösszeg lehívható mértékét. A letéti számláról szóló kormányrendelet december 10-én került kihirdetésre.