Módosultak a NAV-hoz teljesítendő befizetések szabályai

2012. január  12-től módosultnak az állami adóhatósághoz teljesítendő befizetések szabályai.  Az új költségvetési számlák megnyitását az adózás rendjéről szóló törvény módosítása indokolja.  Az Adóhatóság részletestájékoztatót tett közzé az eljárásról.

Amit a változással kapcsolatban fontos tudni:

  • A korábban megnyitott, évek óta alkalmazott 103-as, 124-es, 125-ös, 152-es és 188-as adónemekre kell bevallani és megfizetni a 2012. január 1-jét megelőző időszakra vonatkozóan keletkezett kötelezettségeket. Ez a szabály vonatkozik a 2011. december hónapra vonatkozóan elkészítendő és 2012. január 12-ig benyújtandó 1108-as bevallásra is. Ugyanez a szabály érvényes a 2012. január 1-jét megelőző időszakra benyújtott önellenőrzésekre, és a pótlólag benyújtott alapbevallásokra is.
  • A  mostani változás lényege, hogy megkülönböztetésre kerül a „levont” adó/járulék és a „kifizetőt terhelő” adó/járulék adónem és számlaszám szempontjából is (pl.  a 103-as adónem kódon kell bevallani és befizetni azt a személyi jövedelemadó kötelezettséget, amely magánszemélyhez nem köthető, a bevallást benyújtó adózót terheli. A magánszemélyektől levont adót, adóelőleget az új, 290-es adónemre kell bevallani, és az ehhez kapcsolódó, a NAV Személyi jövedelemadó magánszemélyektől levont adó, adóelőleg beszedési számlára kell megfizetni.)

A NAV-nak történő utalásoknál minenképpen érdemes ellenőrízni a számlaszámot, adónemkódot. Az új NAV számlaszámok és adónemkódok elérhetőek itt.