Sporttámogatások adókedvezménye – áprilisi módosítások

A jogszabálytervezeteket az Országgyűlés illetve a Kormány elfogadta, és azok április 13-án kihirdetésre kerültek a  Magyar Közlöny 44. számában.

Az egyedüli fontosabb változás az eredeti javaslathoz képes, hogy a támogatott szervezet által megbízott könyvvizsgálónak 500 millió forint helyett csak 50 millió forint értékű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie.   A módosítás azonban a 2011/2012-es támogatási időszakra még nem, csak az azt követő időszakra vonatkozik, így az idei szezonra elnyert és nagyobb összegű támogatások elszámolásában a magasabb felelősségbiztosítás még elvárás marad.

Az egyéb – változatlan formában elfogadott – módosítások pedig az alábbiak:

  • A sportszervezetnek támogatást nyújtó vállalkozás a jövőben csak akkor vehet igénybe a társasági adókedvezményt, ha az igazolás kiállításakor nincs lejárt köztartozása, amit előzetesen igazolni kell.
  • A törvény kivételeket fogalmaz meg a sportszervezetekre vonatkozó két éves működési főszabály alól  ( például, hogy az előző támogatási időszakban már támogatott sportszervezeteknél ezt a kritériumot nem is kell teljesíteni) .
  • A nagy összegű, és így a sportpolitikáért felelős miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter által jóváhagyandó sportfejlesztési programok értékhatárát 500 millió forintról 300 millió forintra csökken és a miniszteri döntéseknek legkésőbb 10 napon belül meg kell születniük, elkerülendő az elhúzódó döntéshozatali eljárást.
  • Az utánpótlás-nevelés költségei között elszámolhatóvá válik a teljesítmény-diagnosztikai állapotvizsgálatok díja.
  • A közreműködői díjak elszámolhatóságának eddigi 3%-os maximumát 2%-ra mérsékelték, egyúttal az 1%-os különbözetet a Nemzeti Sport Intézet felé kell megfizetni. A közreműködői költségek teljes körű elszámolásának feltétele lett, hogy a támogatott sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás és a jogszerűen felhasznált támogatás kiadásai tekintetében legalább 75%-ban megvalósuljon. Amennyiben a sportfejlesztési program megvalósulása a 75%-ot nem éri el, közreműködői díjként a jogszerűen felhasznált támogatás 2%-a számolható el.
  • A 2012/13-as támogatási időszaktól kezdve már csak a 10 millió Ft feletti építési engedély-köteles beruházások lesznek utófinanszírozásúak, vagyis az olyan egyszerűbb beruházásoknál, ahol az építési engedély nem szükséges (pl. öltöző felújítás, műfüves pálya építése, mobil lelátók építése, stb.) a támogatást már előre le lehetne hívni.
  • A versenyeztetési költségeket nem csak díjcsökkentés formájában lehet támogatni, de 2012/13-tól kezdve a szakszövetség által nem csökkentett díjak a sportszervezetnél a támogatás alapjába külön is bevonhatók.