Számos illeték és díj eltörlésre kerül 2016. január 1-jétől

Az Országgyűlés 2015. december 1-jén elfogadta az egyes hatósági eljárások illetékének és igazgatási szolgáltatási díjának megszüntetéséről szóló törvényt, amely számos adminisztratív jellegű illetéket és díjat megszüntet 2016. január 1-jétől.

A módosítások következtében illetékmentes lesz többek között a cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok elektronikus úton törtnő megküldése, valamint a cégkivonat, a cégbizonyítvány és a cégmásolat kiállítása, ha kérelmet a cég tagja vagy képviselője nyújtja be.

Fontos változás, hogy az adóhatósági igazolások mindegyike (azaz nem csak együttes adóigazolás kiállítása) illetékmentes lesz, továbbá a jövőben nem kell közzétételi díjat fizetni a számviteli beszámoló közzétételéért sem.

Szintén nem kell a hatósági díjat megfizetni a tulajdonosváltozás esetén, ha a bejegyzésre öröklés jogcímen kerül sor. Továbbá nem kell a hatósági díjat megfizetni a haszonélvezeti jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése esetén, ha a bejegyzés hagyatékátadó végzés alapján történik.