Transzferár dokumentáció: új szabályok most már kötelezően

Ahogy arról korábban már hírt adtunk, a kapcsolt vállalkozások transzferár nyilvántartási kötelezettségével kapcsolatban tavaly jelentős módosításokat eszközöltek a jogalkotók. Ennek következtében – a szigorodó szankciók mellett – egyszerűbb szabályok vonatkoznak a transzferár dokumentáció elkészítésére. Az új előírásokat a 2012. évi nyilvántartási kötelezettséggel kapcsolatban már mindenkinek kötelező alkalmazni. Mivel közeledik a 2012. évre vonatkozó dokumentáció-készítés határideje, cikkünkben összefoglaltuk, hogy mire érdemes odafigyelni.

Az előírások kötelező alkalmazása, és a transzferárak fokozott adóhatósági ellenőrzése (hivatkozunk az adóhatósági ellenőrzési irányelvről szólócikkünkre) miatt az alábbiakban röviden összefoglaltuk a változások lényegét, valamint azokat a gyakorlati szempontokat, amikre a dokumentációs kötelezettség teljesítése során érdemes tekintettel lenni.

  • Az előírások módosításának következtében számos kapcsolt ügyletre nem terjed ki a dokumentációs kötelezettség 2012-től.  Az 50 millió forintot meg nem haladó ügyletekkel, a nem főtevékenység keretében történő továbbszámlázásokkal, az ingyenes pénzeszköz-átadással, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által határozatban megállapított szokásos piaci árral kapcsolatban ezentúl nem kell nyilvántartást készítenie a kapcsolt vállalkozásoknak. Természetesen a dokumentációs kötelezettség alóli mentességgel kapcsolatban a 22/2009. PM Rendelet (Rendelet) által meghatározott feltételeket szem előtt kell tartani.
  •  Az alacsony hozzáadott értékű csoporton belüli szolgáltatásoktekintetében a dokumentációs kötelezettség egyszerűsített nyilvántartás készítésével is teljesíthető. Ezen szolgáltatások körét a Rendelet csak példálózó jelleggel sorolja fel, így javasolt az adóhatóság, vagy adótanácsadó szakvéleményének kikérése a kapcsolt ügyletek megítélését illetően. Ezzel ugyanis adott esetben jelentős időráfordítás és költség spórolható meg.
  • A ráfordítások csökkentését és az egyszerűséget elősegítendő aközpontilag elkészített közös nyilvántartásról nem kötelező hiteles magyar nyelvű fordítást készíteni, amennyiben a dokumentáció angol, német vagy francia nyelven készült, és az adójogi tényállás tisztázása fordítás nélkül is megtehető. A közös nyilvántartással kapcsolatban azonban fontos kiemelni, hogy azt mindenképpen javasolt felülvizsgálni és adott esetben kiegészíteni a magyar szabályoknak megfelelően. (Tapasztalataink alapján a külföldi központ által elkészített nyilvántartások inkább csak az árazást általánosságban definiáló, a módszertan indokoltságát alátámasztó dokumentumok, nem pedig az adott év tényleges ügyleteit felsoroló és részletesen elemző nyilvántartások, így tehát nem minden esetben felelnek meg a magyar jogszabályoknak.)
  • Az elmúlt évek adóhatósági ellenőrzései alapján megállapítható, hogy a NAV egyre több figyelmet fordít a transzferárak vizsgálatára. Ezt támasztják alá a dokumentációkkal kapcsolatos egyre gyakoribb tartalmi megállapítások, az évről évre megjelenő adóhatósági ellenőrzési irányelvek – amik között a transzferárak mindig kiemelt területként szerepelnek -, valamint a Szokásos Piaci Ármegállapítási Önálló Osztály létrehozása az adóhatóság szervezetén belül. Ezek miatt – a formai követelmények teljesítésén túl – mindenképpen javasolt a kapcsolt ügyletek gazdasági elemzésének alapos átgondolása és kidolgozása, valamint a vizsgálatot alátámasztó módszertan(ok) körültekintő kiválasztása és alkalmazása.