Koronavírus: a kormány rendkívüli gazdasági intézkedései

A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 2020. március 18-án rendkívüli intézkedéscsomagot jelentett be a kormány. Az intézkedésekről szóló kormányrendelet még aznap megjelent, 2020. március 19-től pedig hatályba is lépett.

A rendelet – többek között –  egyes ágazatok adó-, és járulék- csökkentéséről, valamint a hitelekről rendelkezik.

Ágazati segítség

A kormányrendelet a jelenlegi krízissel leginkább érintett iparágak – többek között a filmipari, előadóművészi szolgáltatást nyújtó ágazatok – részére külön intézkedéseket határoz meg:

  • Ezen ágazatok tekintetében a nem lakás céljára szolgáló helyiségre vonatkozó bérleti szerződéseket 2020. június 30-áig nem lehet felmondással megszüntetni. A felmondási tilalom a Kormány rendeletével a veszélyhelyzet fennállásáig meghosszabbítható.
  • A bérleti díj a veszélyhelyzet fennállása alatt nem emelhető, abban az esetben sem, ha azt a szerződés egyébként lehetővé teszi.
  • Ezen ágazatokban működő társaságoknál 2020. március, április, május és június hónapokra a foglalkoztatott
    • munkavállalók esetében a munkáltató mentesül a munkabér utáni közterhek megfizetése alól,
    • munkavállaló munkabérét terhelő járulékok közül pedig kizárólag a természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettség áll fenn, annak havi mértéke azonban nem haladhatja meg az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összegét, a 7.710 forintot.

Törlesztési moratórium

A vállalkozások (és magánszemélyek) 2020. március 18.-án éjfélig megkötött hiteleinek tőke- és kamatfizetési kötelezettségét az év végéig felfüggesztik. A fizetési moratórium minden hitel- és kölcsönszerződésre vonatkozik, illetve pénzügyi lízingszerződésre. A fizetési moratórium 2020. december 31-éig tart, azonban nem érinti az adós azon jogát, hogy az eredeti szerződési feltételek szerint teljesítsen.