Zöld adók és intézkedések

Zöld adók és intézkedések

Mik azok a zöld adók?

A környezetszennyezés és a természeti erőforrások felhasználásának mértéke jogi vagy pénzügyi szabályozó eszközökkel is befolyásolható. E tekintetben az össztársadalmi költségek és hasznok egyensúlya állami beavatkozás nélkül nem teremthető meg, nem tartható fenn.

Jogi eszköznek tekinthető valamely erőforrás felhasználásának vagy a környezetszennyező tevékenység jogszabály által történő betiltása, korlátozása. A pénzügyi szabályozóknak alapvetően két csoportja létezik. Az elsőbe a monetáris politika eszközei sorolhatók (például a zöld kötvények), míg a másodikba a zöld adók, vámok, díjak és különböző adójellegű ösztönzők (adókedvezmények, pénzügyi támogatások) tartoznak.

A zöld adók – más néven környezetvédelmi adók vagy ökoadók – tehát a környezetvédelmi törekvések támogatása és a környezetvédelmi problémák kezelése érdekében bevezetett pénzügyi szabályozók, amelyeket általában a negatív környezeti hatásokkal járó egyes tevékenységekhez, termékekhez vagy szolgáltatásokhoz kapcsolódóan vezetnek be.

Mi ezeknek az intézkedéseknek a legfőbb célja?

A zöld adók kivetésének általános célja, hogy megnöveljék a környezeti erőforrások árát, és ezáltal mérsékeljék a környezetkárosítás mértékét. A megfelelően tervezett és alkalmazott zöld adók segíthetnek csökkenteni a környezeti károkat, támogatni az alternatív energiaforrásokat és technológiákat, valamint növelni a környezeti tudatosságot és finanszírozni a környezetvédelmi projekteket. Fontos azonban, hogy az adók bevezetése során figyelembe vegyük a kiegyensúlyozottságot és az esetleges társadalmi hatásokat is.

A zöld adók szerepe

Ezek az intézkedések hosszú távon hozzájárulhatnak egy fenntarthatóbb és környezettudatosabb társadalom kialakításához, és fontos szerepet töltenek be a fenntartható fejlődés elősegítésében. Az alábbiakban a legfőbb aspektusokat emeljük ki:

  • A környezeti károk csökkentése: A zöld adók kivetése révén azok a gazdasági szereplők, akik környezeti károkat okoznak, maguk viselik a környezeti költségeket. Ez arra ösztönzi őket, hogy csökkentsék környezetterhelő tevékenységük mértékét.
  • Alternatív energiaforrások és technológiák támogatása: A környezetvédelmi adók növelik a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó termelési és fogyasztási költségeket, ami elősegíti az alternatív energiaforrások és környezetbarát technológiák versenyképességét.
  • Bevételek növelése: Az így befolyó bevételek segíthetnek a környezeti projektek finanszírozásában, mint például az alternatív energiaforrások fejlesztése, a hulladékkezelés vagy éppen a természeti területek védelme.
  • Tudatosság növelése: A zöld adók bevezetése és a környezetbarát alternatívák támogatása növeli a társadalmi tudatosságot a környezeti kérdésekkel kapcsolatban, ami hosszú távon pozitív változásokhoz vezethet a fogyasztói magatartásban és a vállalatok gyakorlatában.

Az Andersen kapcsolódó szolgáltatásai

Az Andersen adószakértői a környezetvédelmi adók tekintetében az alábbi termékkel és szolgáltatásokkal állnak ügyfeleik rendelkezésére:

CBAM tanácsadás

Az uniós kibocsátáskereskedelmi előírások kijátszása (kibocsátásáthelyezés) ellen megalkotott karbonvám rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások (importőrök termékáramainak áttekintése, nem megfelelően tarifált termékek azonosítása, compliance-rendszerek felülvizsgálata).

EPR tanácsadás

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel kapcsolatos szolgáltatások (érintettség felmérése, segítségnyújtás a regisztrációs során, KF kódok meghatározása, negyedéves jelentések elkészítése és benyújtása).

EUDR tanácsadás

Az erdőirtáshoz, erdőpusztuláshoz kapcsolódó egyes áruk és termékek uniós piacon történő forgalmazását, illetve Unióból történő kivitelét szabályozó rendelet alkalmazásával kapcsolatos szolgáltatások.

Termékdíj-optimalizáció

A környezetvédelmi termékdíj-köteles termékek körének beazonosítása, a folyamatokat optimalizáló átvállalások és visszaigénylések rendszerének kidolgozása, a termékdíjjal kapcsolatos nyilvántartások és riportok áttekintése, valamint a bevallásokkal kapcsolatos feladatok átvállalása.