EPR tanácsadás

EPR tanácsadás

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer indulása

2023. július 1-jén gyökeres változások léptek életbe a magyarországi hulladékgazdálkodás területén. Ekkor kezdte meg működését a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer (EPR rendszer), amely az úgynevezett körforgásos termékekhez kötődően új díjfizetési kötelezettséget és jelentős adminisztrációs terhet ró az érintettekre. Az EPR rendszer működését főszabályként az ún. EPR rendelet, a 80/2023. (III. 14.) számú kormányrendelet szabályozza.

Körforgásos termékek – EPR tanácsadás

Az új szabályozás bevezette a körforgásos termékek fogalmát, mely bár jelentős átfedésben van a korábbi termékdíjköteles termékekkel (csomagolószerek-csomagolások, akkumulátorok, elektromos és elektronikus termékek, gumiabroncsok, stb.), azokhoz képest újakat is bevon a szabályozási körbe (textiltermékek, a fabútorok, az egyszer használatos műanyagtermékek, a gépjárművek, továbbá a sütőolaj és a zsír).

A körforgásos termékek azonosítására a KF kódok szolgálnak. A KF kód 8 számjegyből épül fel, melynek elemeit az EPR rendelet határozza meg. A kódok meghatározása részét képezi az Andersen EPR tanácsadás keretében nyújtott szolgáltatásainak.

A körforgásos termékek kapcsán az ún. kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer keretében a gyártóknak, külföldi előállítás esetében a forgalmazóknak a hulladékhasznosítási koncessziót elnyerő társaság részére (MOHU Zrt.) ún. kiterjesztett gyártói felelősségi díjat kell fizetniük a termékeikből keletkező hulladékok összegyűjtéséért, szállításáért és kezeléséért.

Új termékdíj logika

Mivel 2023 júliusától a koncessziós társaság feladata a hulladékhasznosítási tevékenység, amelyet a kiterjesztett gyártói felelősségi díjból finanszíroz, ezért a környezetvédelmi termékdíjnak már nem kell erre a tevékenységre fedezetet biztosítani. Ennek megfelelően a vonatkozó szabályok szerint a termékdíj-kötelezettségből levonható a megfizetett kiterjesztett gyártói felelősségi díj.

EPR adminisztráció

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer és a visszavételi rendszer bevezetése jelentős többlet-adminisztrációval jár a gazdálkodók számára (már csak ezért is indokolt lehet az Andersen EPR tanácsadás szolgáltatásainak igénybevétele). A két rendszerben külön regisztrációra van szükség, emellett a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerben folyamatos, telephelyenkénti nyilvántartás vezetésre. Ezen felül negyedéves adatszolgáltatásra kötelezettek a gyártók és a forgalmazók. A számlákon a gyártóknak és forgalmazóknak külön számlazáradékokat is fel kell tüntetni. Ebben rögzítik, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizették. A visszaváltási díjat pedig külön soron kell a számlán és a nyugtán szerepeltetni.

Kötelező visszaváltási rendszer (DRS)

Fél évvel az új hulladékgazdálkodási rendszer 2023. július 1-jei hatályba lépését követően vezették be az ún. kötelező visszaváltási rendszert. Ez az italtermékek műanyag-, üveg- és fémpalackjai tekintetében váltotta fel a korábbi betétdíjas rendszert. A szabályok értelmében e termékek ára 2024-től tartalmazza az ún. visszaváltási díjat, amely visszajár a fogyasztónak a palackok visszaszolgáltatása esetén. Az érintett termékeket forgalmazó cégeknek (áruházaknak, szupermarketeknek, kiskereskedelmi egységeknek) egy bizonyos eladótér-méret felett automata berendezésekkel (is) kell biztosítaniuk a visszaváltást.

A kötelező visszaváltási rendszerben értékesítő gyártók és az első belföldi forgalmazók továbbá különböző jogcímeken díjakat (csatlakozási és szolgáltatási díjakat) kötelesek fizetni a koncessziós társaság részére a hulladékhasznosítási rendszer kiépítéséért és üzemeltetéséért. A kötelező visszaváltási rendszer mintájára emellett saját hatáskörben dönthetnek úgy, hogy a többi körforgásos termék kapcsán is bevezetik a visszaváltási rendszert (ún. önkéntes visszaváltási rendszer).

Az Andersen EPR tanácsadás szolgáltatásai

Az EPR tanácsadás keretében az Andersen az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:

  • Az érintettség felmérése
  • Segítségnyújtás a regisztráció során
  • A KF-kódok meghatározása
  • Negyedéves jelentések elkészítése és benyújtása
  • Az első négy negyedéves jelentés felülvizsgálata