Sport és filmalkotások támogatása

Sport és filmalkotások támogatása

Minden Magyarországon társasági adót fizető vállalkozás élhet azzal a lehetőséggel, hogy támogatást nyújtson az arra jogosult filmalkotásnak, és látvány-csapatsport (labdarúgás, kézilabda, kosárlabda, vízilabda, jégkorong és röplabda) szervezeteknek, és ezáltal adókedvezményekben részesüljön. A társasági adóalanyok közvetlen támogatást nyújthatnak a preferált szervezeteknek és így adókedvezményt érvényesíthetnek adóbevallásukban, vagy pedig felajánlhatják társasági adójuk egy részét, és így adójóváírást érvényesíthetnek.

A kedvezményezetteknek közvetlenül nyújtott támogatás (régi rendszer)

A régi rendszer keretein belül a társaságok közvetlenül a kedvezményezett szervezetnek utalják a támogatást.

Kedvezményezett szervezetek lehetnek:

 • a filmgyártó vállalkozások és a Nemzeti Filmintézet
 • a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetségei, amatőr és profi sportszervezetek, látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítvány, és a Magyar Olimpiai Bizottság

A társasági adóalany támogatók év végi adóbevallásukban akkor érvényesíthetnek adókedvezményt, ha a következő feltételek teljesülnek:

 • a támogató társaság és a támogatást befogadó szervezet támogatási szerződést kötött
 • a törvényben meghatározott szervezet, szakmai hatóság támogatási igazolást állított ki a támogatás és az elérhető adókedvezmény összegéről
 • a támogatási igazolásban meghatározott összeget az adóév végéig a támogató átutalja a fogadó szervezet számlájára
 • a látvány-csapatsport támogatása esetén az adózónak értesíti az adóhatóságot a támogatás és a kiegészítő támogatás átutalásáról

A támogatónak az adókedvezmény 75%-át ún. kiegészítő támogatásként meg kell fizetnie a jogszabályban meghatározott szervezeteknek.

A támogatás (a kiegészítő támogatás összegének kivételével) társasági adó szempontjából vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül.

Az adókedvezmény rendszerében a támogató szempontjából a nominális hozam 2,25%. A támogatás juttatásának adóévében nem érvényesített adókedvezményt a következő 8 adóévre tovább lehet vinni.

Adófelajánlás (új rendszer)

2015. január 1-jétől a korábbi társasági adókedvezmény rendszer mellett új adófelajánlási rendszer került bevezetésre a filmprodukciók és a látvány-csapat sportszervezetek támogatására.

E rendszer keretében a társaságok a társasági adófizetési (adóelőlegfizetési) kötelezettségük egy részét a kívánt szervezetek támogatására fordíthatják. A társaságok megfizetik a társasági adójuk teljes összegét az adóhatóságnak, a felajánlott adó, adóelőleg összegét pedig az adóhatóság utalja el a kedvezményezettnek. Tehát nincs adminisztratív hibából és a kapcsolódó pénzügyi következményekből adódó kockázat a támogató társaságnál. Ezen kívül a támogatást nem is kell finanszírozni, mivel ez nem egy addicionális költség, hanem a támogatók adóelőlegeiből és év végi adókötelezettségeiből kerül kiegyenlítésre.

A támogatási összeg felső határa az éves adófizetési kötelezettség 80%-a. A felajánlott összeg egy része adójóváírást jelent a támogató társaság számára, amely csökkentő tételként jelenik meg a társaság adófolyószámláján. Az adójóváírást az adóhatóság az adózó társaságiadó-folyószámláján kötelezettséget csökkentő tételként írja jóvá az éves adóbevallást követő második hónap első napjáig (jellemzően július 1.). A tényleges nettó megtakarítás a fizetendő társasági adó 80%-ának maximum 7,5%-a is lehet, tehát a párhuzamos (régi) adókedvezmény rendszerhez képest nagyobb adóelőny érhető el.

Továbbá, filmprodukciók támogatása esetén kiegészítő támogatást sem szükséges fizetnie a támogatónak. Ha azonban a kedvezményezett egy sportszervezet, akkor a felajánlott összeg 12,5%-a kiegészítő támogatásnak minősül, amely nem jogosítja fel a támogatót adójóváírásra.

A társasági adóból történő támogatás nem befolyásolja az EBIT-t (azaz a sor alatti tétel, nem rontja ezt a fontos pénzügyi mutatót, amely különösen fontos a multinacionális vállalatok számára.).

Az adóhatóság kizárólag az illetékes felügyeleti hatóság által kiállított adóigazolás alapján utalja a kedvezményezettnek a felajánlott társasági adót (erre nincs szükség, ha a támogatást a Magyar Nemzeti Filmintézetnek nyújtják).

A támogatók a fentiekben felsorolt támogatási formák bármelyikét választhatják, azonban egy adóévben csak egyféle jogcímen vehetnek igénybe adózási kedvezményt a támogatások kapcsán (tehát vagy adókedvezményt, vagy adójóváírást érvényesíthetnek).

Szolgáltatásaink

 • A támogatás optimális összegének felülvizsgálata és megállapítása
 • A tényleges nettó megtakarítás meghatározása a társasági adókalkuláció tervezete alapján
 • Segítségnyújtás a társasági adóalanyok számára a támogatható filmprodukciók / sportszervezetek megtalálásában
 • Tanácsadás a támogatás / adójóváírás adó- és nemzetközi számviteli kezelésével kapcsolatban
 • Tanácsadás a támogatási folyamattal, valamint az adókedvezmény és adójóváírás igénybevételének feltételeivel kapcsolatban
 • A támogatás szerződéses struktúrájának felállítása, támogatási szerződések tervezetének felülvizsgálata
 • Kommunikáció és kapcsolattartás a kedvezményezett szervezetekkel, segítségnyújtás a szerződéskötéssel és a támogatással kapcsolatos adminisztrációval (a szerződéskötési tárgyalások összehangolása, támogatási igazolás megszerzése, az adóhatósághoz benyújtandó nyilatkozatok áttekintése)