CBAM tanácsadás

CBAM tanácsadás

CBAM történeti áttekintés

Az Európai Bizottság 2021 nyarán nyújtotta be Fit for 55 (Irány az 55%) elnevezésű klímavédelmi intézkedéscsomagját, amelynek legfőbb célja, hogy 2030-ra legalább 55 százalékkal csökkenjen az üvegházhatású gázok kibocsátása az unió területén. Ennek a csomagnak képezi fontos részét a CBAM rendszer bevezetése. Ez az elképzelések szerint egyszerre küszöbölheti ki az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer hibáit és csökkentheti a tagállamok területén termelő cégek versenyhátrányát.

A CBAM-rendszer lényege

2023. október 1-jén Magyarországon is elindult az uniós kibocsátáskereskedelmi előírások kijátszása, a kibocsátásáthelyezés (a termelés EU-n kívüli országokba telepítése) ellen megalkotott CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) rendszer átmeneti időszaka. A karbonvám néven ismert szabályozás létfontosságú intézkedés, amely úgy akadályozná a folyamatot, hogy árat szab azokra az Unióba importált termékekre, amelyek előállítása jelentős szén-dioxidkibocsátással jár.

A mechanizmus az első fázisban olyan karbonintenzív áruk és anyagok (prekurzorok) behozatalára vonatkozik, mint a cement, vas és acél, alumínium, műtrágya, villamos energia és hidrogén. Ezzel a karbonvám az EU kibocsátáskereskedelmi rendszerének hatálya alá tartozó ágazatok kibocsátásának több mint 50 százalékát fedi le.

Adminisztrációs teher

A CBAM-rendszer 2025 végéig még nem ró fizetési kötelezettséget a hazai importőr cégekre és vámügynökökre, jelentéstételi kötelezettséget viszont igen. Az első jelentéstételi időszak 2023 III. negyedévére vonatkozik, erről az adatszolgáltatást 2024. január végéig kellett teljesíteni. Aki ezt elmulasztotta vagy nem teljesítette megfelelően, akár jelentős bírsággal is sújtható.

A kapcsolódó kötelezettségek teljesítése érdekében több szempontból is indokolt lehet tapasztalt adószakértő bevonására (CBAM tanácsadás). Egyrészt a jelentés elkészítésének folyamata hatalmas adminisztrációs terhet ró az importőrökre. A legnagyobb feladat a beágyazott kibocsátások, vagyis az adott végtermék alapanyagainak és alkatrészeinek előállításához kapcsolódó kibocsátások kiszámítása. Hasonlóan nehéz feladat a termelési folyamat során harmadik országokban megfizetett szén-dioxid-árra vonatkozó információk összegyűjtése, ami azért fontos, mert a karbonvám ezek összegével csökkenthető.

CBAM tanácsadás: az Andersen kapcsolódó szolgáltatásai

Az Andersen Magyarország szakértői csapata rendelkezésre áll az átmeneti rendszerrel induló jelentéstételi kötelezettség megfelelő teljesítésében, a vonatkozó hazai és uniós rendelkezések értelmezésében.

CBAM tanácsadás témában nyújtott kiemelt szolgáltatásink:

  • Importőrök termékáramainak áttekintése (belföldön gyártott és importált termékek).
  • Nem megfelelően tarifált termékek azonosítása, a tarifális besorolások újragondolása.
  • Az importőrök meglévő, úgynevezett customs compliance-rendszereinek felülvizsgálata az érintett termékpályák esetében a karbonvám speciális rendelkezéseire figyelemmel.
  • Az importőr tevékenységéhez kapcsolódó közvetlen és közvetett ÜHGkibocsátásra vonatkozó számítási módszerek ellenőrzése és felülvizsgálata (különös tekintettel a szén-dioxid egyenértékűségre).

CBAM témában írt cikkeink

Bevezetés előtt az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmus>>
CBAM: Ünnepi jogszabálydömping, alapértelmezett kibocsátási értékek>>
Mi az a beágyazott kibocsátás és hogy számoljuk?>>