EUDR tanácsadás

EUDR tanácsadás

Az erdőirtás elleni uniós rendelet célja

A 2023. június 29-én hatályba lépett EUDR rendelet az EU egyik legújabb kereskedelempolitikai korlátozó eszköze, amely az erdőirtáshoz, erdőpusztuláshoz kapcsolódó egyes áruk és termékek uniós piacon történő forgalmazását, illetve Unióból történő kivitelét szabályozza. A rendelet új kötelezettségeket ír elő az érintett cégeknek, és komoly szankciókkal sújtja ezek elmulasztását. A fő cél az uniós fogyasztás és termelés által kiváltott erdőirtás és erdőpusztulás megfékezése, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése, valamint a biológiai sokféleség globális csökkenésének megállítása.

Releváns áruk, releváns termékek

Az EUDR rendelet értelmében 2024. december 30-tól kezdődően az azonosítottan problémás, ún. releváns árukkal, valamint az ezeket tartalmazó, velük etetett vagy felhasználásukkal előállított ún. releváns termékekkel kereskedőknek új kötelezettségekkel kell szembesülniük a 2023. június 29. után előállított áruikkal és termékeikkel összefüggésben.

Releváns árunak minősül a EUDR-ben meghatározottak szerint a szarvasmarha, a kakaó, a kávé, az olajpálma, a gumi, a szója és a fa. Releváns terméknek minősül többek között a marhahús és a marhabőr, de ezeken túl ugyanebbe a kategóriába tartozik a csokoládé, a természetes, a vulkanizált vagy vulkanizálatlan gumi, az ebonit, a faszén, a papír, a nyomdaipari termékek, a bútorok, az előre gyártott épületek, a vegytiszta glicerin, a palmitinsav, a sztearinsav vagy bármilyen szójával takarmányozott állat.

Személyi kör és követelmények

Az EUDR rendelet által nevesített kötelezettségek a következő személyi kört érintik:

  • Az ún. piaci szereplőket (bármely természetes vagy jogi személy, aki a kereskedelmi tevékenysége körében releváns termékeket hoz forgalomba vagy exportál);
  • A kereskedőket, akik kereskedelmi tevékenység keretében releváns termékeket forgalmaznak;
  • A harmadik országban, vagyis az Unió vámterületén kívüli országban vagy területen letelepedett piaci szereplőket;
  • A KKV-nak minősülő piaci szereplőket (azzal, hogy őket enyhébb kötelezettségek terhelik).

A 2023. június 29. napját követően előállított releváns áruk és termékek uniós piacon történő forgalomba hozatala, forgalmazása és az Unió területéről történő kivitele az EUDR rendelet értelmében 2024. december 30. napját követően kizárólag az alábbi hármas konjunktív követelményrendszer teljesítésével lehetséges.

  1. Erdőirtással nem érintettek, vagyis olyan földterületről származnak, mely esetében 2020. december 31. után nem végeztek erdőirtást.
  2. Előállításuk az előállító ország vonatkozó jogszabályaival összhangban történt. E körben többek között a következő jogterületek szabályainak való megfelelés értendő: földhasználati jogok, emberi jogok, környezetvédelem, erdőgazdálkodás, munkavállalói jogok, adójog, kereskedelmi és vámszabályozás, korrupcióellenes intézkedések.
  3. A forgalomba kerülő releváns árukhoz és termékekhez kellő gondosságra vonatkozó nyilatkozatot mellékeltek.

EUDR szankciók

Az EUDR rendelet megsértése esetén az illetékes hatóságok több szankciót is alkalmazhatnak:

  • megakadályozhatják a releváns termék forgalomba hozatalát vagy kivitelét;
  • elkobozhatják a terméket és az arra vonatkozó ügyletből származó bevételt;
  • a terméket visszahívhatják, jótékonysági célokra adományozhatják, vagy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos uniós joggal összhangban ártalmatlaníthatják.

EUDR tanácsadás: az Andersen kapcsolódó szolgáltatásai

A releváns áruk vagy termékek által érintetté vált exportőr és importőr cégeknek kellő körültekintéssel kell eljárniuk a kellő gondosság elvén alapuló keretrendszer létrehozásánál. Az erre vonatkozó hármas eljárási rend és ellenőrzési mechanizmus kialakítása, működtetése komplex feladat. Érdemes lehet így szakértő közreműködését (EUDR tanácsadás) is igénybe venni a folyamat során. Noha az EUDR rendelet alkalmazása csak 2024. december 30-án indul, az érintetteknek már most meg kell kezdeni a felkészülést.

Az Andersen szakértői készséggel segítik valamennyi érintett piaci szereplő zökkenőmentes felkészülését. Ennek keretében átfogó szakmai támogatást nyújtanak a kellő körültekintésre vonatkozó hármas rendszer és compliance folyamatok kialakításában.

Az EUDR tanácsadás témában írt cikkeink

EUDR: áruelkobzás jár az erdőirtás elleni EU rendelet megsértéséért>>