EUDR: áruelkobzás jár az erdőirtás elleni EU rendelet megsértéséért

A 2023. június 29-én hatályba lépett EUDR rendelet az EU egyik legújabb kereskedelempolitikai korlátozó eszköze, amely az erdőirtáshoz, erdőpusztuláshoz kapcsolódó egyes áruk és termékek uniós piacon történő forgalmazását, illetve Unióból történő kivitelét szabályozza. A rendelet új kötelezettségeket ír elő az érintett cégeknek, és komoly szankciókkal sújtja ezek elmulasztását.

EU rendelettel az erdőirtás megfékezéséért

Az Unió 2023/1115/EU számú rendeletének (EUDR rendelet) fő céljai között az uniós fogyasztás és termelés által kiváltott erdőirtás, erdőpusztulás megfékezése, az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése, valamint a biológiai sokféleség globális csökkenésének megállítása szerepel. A jogszabályalkotási folyamat részeként hatásvizsgálat is készült. Ennek becslése alapján – megfelelő szabályozási beavatkozás hiányában – a rendeletben tárgyalt ún. releváns áruk előállítása és uniós fogyasztása 2030-ra mintegy évi 248 000 hektárnyi erdő kiirtását eredményezné.

Érintett áru vagy termék a szója, a pálmaolaj, a csokoládé és a marhahús

Az EUDR rendelet értelmében 2024. december 30-tól kezdődően az azonosítottan problémás, ún. releváns árukkal, valamint az ezeket tartalmazó, velük etetett vagy felhasználásukkal előállított ún. releváns termékekkel kereskedőknek új kötelezettségekkel kell szembesülniük a 2023. június 29. után előállított áruikkal és termékeikkel összefüggésben.

Releváns árunak minősül a EUDR-ben meghatározottak szerint a szarvasmarha, a kakaó, a kávé, az olajpálma, a gumi, a szója és a fa. Releváns terméknek minősül többek között a marhahús és a marhabőr, de ezeken túl ugyanebbe a kategóriába tartozik a csokoládé, a természetes, a vulkanizált vagy vulkanizálatlan gumi, az ebonit, a faszén, a papír, a nyomdaipari termékek, a bútorok, az előre gyártott épületek, a vegytiszta glicerin, a palmitinsav, a sztearinsav vagy bármilyen szójával takarmányozott állat.

Az EUDR rendelet személyi köre

A rendelet által nevesített kötelezettségek a következő személyi kört érintik:

 • Az ún. piaci szereplőket (bármely természetes vagy jogi személy, aki a kereskedelmi tevékenysége körében releváns termékeket hoz forgalomba vagy exportál);
 • A kereskedőket, akik kereskedelmi tevékenység keretében releváns termékeket forgalmaznak;
 • A harmadik országban, vagyis az Unió vámterületén kívüli országban vagy területen letelepedett piaci szereplőket;
 • A KKV-nak minősülő piaci szereplőket (azzal, hogy őket enyhébb kötelezettségek terhelik).

Az EUDR rendelet piaci szereplőkkel és kereskedőkkel szemben támasztott követelményei

A 2023. június 29. napját követően előállított releváns áruk és termékek uniós piacon történő forgalomba hozatala, forgalmazása és az Unió területéről történő kivitele az EUDR rendelet értelmében 2024. december 30. napját követően kizárólag az alábbi hármas konjunktív követelményrendszer teljesítésével lehetséges.

 1. Erdőirtással nem érintettek, vagyis olyan földterületről származnak, mely esetében 2020. december 31. után nem végeztek erdőirtást.
 2. Előállításuk az előállító ország vonatkozó jogszabályaival összhangban történt. E körben többek között a következő jogterületek szabályainak való megfelelés értendő: földhasználati jogok, emberi jogok, környezetvédelem, erdőgazdálkodás, munkavállalói jogok, adójog, kereskedelmi és vámszabályozás, korrupcióellenes intézkedések.
 3. A forgalomba kerülő releváns árukhoz és termékekhez kellő gondosságra vonatkozó nyilatkozatot mellékeltek.

Kellő gondosságra vonatkozó nyilatkozat

Fontos hangsúlyozni, hogy a piaci szereplők és kereskedők a kellő gondosságra vonatkozó nyilatkozat vámhatóság részére történő benyújtása nélkül nem hozhatják forgalomba releváns termékeiket az Unió vámterületén, illetve nem vihetik ki onnan.

A kellő gondosságra vonatkozóan egy háromlépcsős eljárási rendet kell követni. Ennek megfelelően az érintett:

 • Információkat és dokumentumokat, illetve adatokat köteles gyűjteni (pl. a termék kereskedelmi nevére, típusára, mennyiségére, vagy az előállító országra, országrészre, továbbá a láncolatban szereplő valamennyi területi egység földrajzi meghatározására vonatkozóan).
 • Köteles kockázatot értékelni. Ennek jelentősége, hogy a releváns termékeket csak akkor hozhatják forgalomba, illetve csak akkor vihetik ki, ha a kockázatértékelés szerint nem áll fenn a releváns termékek meg nem megfelelésének kockázata, vagy ez a kockázat elhanyagolható mértékű.
 • Kockázatcsökkentő intézkedéseket köteles eszközölni, ha szükséges.

Az EUDR szerint a piaci szereplők kötelesek továbbá létrehozni és naprakészen tartani egy eljárásokból és intézkedésekből álló keretrendszert is. A rendszer célja, hogy az általuk forgalomba hozott vagy kivitt releváns termékek megfeleljenek a kellő gondosság elvének. A rendszer felülvizsgálata évente kötelező.

Az érintettek a kellő gondossággal kapcsolatos valamennyi dokumentációt és információt legalább öt évig kötelesek megőrizni.

Az EUDR rendelet megsértésének következményei

A jogsértő magatartás súlyos következményekkel járhat: az érintettek korrekciós intézkedésekre, valamint pénzbírság kiszabására számíthatnak. Az EUDR rendelet megsértése esetén az illetékes hatóságok több szankciót is alkalmazhatnak:

 • megakadályozhatják a releváns termék forgalomba hozatalát vagy kivitelét;
 • elkobozhatják a terméket és az arra vonatkozó ügyletből származó bevételt;
 • a terméket visszahívhatják, jótékonysági célokra adományozhatják, vagy a hulladékgazdálkodással kapcsolatos uniós joggal összhangban ártalmatlaníthatják.

A kiszabott pénzbírság maximális mértéke a piaci szereplő vagy kereskedő előző évi, uniós szinten elért teljes éves árbevételének 4%-a lehet. Ha azonban a maximális mérték is átléphető, annak érdekében, hogy a potenciális gazdasági hasznot meghaladja a szankció.

Az Andersen kapcsolódó szolgáltatásai

Azt javasoljuk az exportőr és importőr cégeknek, hogyha bármely releváns áru vagy termék által érintetté válnak, körültekintéssel járjanak el a kellő gondosság elvén alapuló keretrendszer létrehozásánál. Ezt már csak a szankciók súlyossága is indokolja.

A kellő gondosságra vonatkozó hármas eljárási rend és ellenőrzési mechanizmus kialakítása, működtetése számos bizonytalanságot hozhat majd, főleg a kezdeti időszakban. Érdemes lehet így szakértő közreműködését is bevonni a folyamatba. Noha az EUDR rendelet alkalmazása csak 2024. december 30-án indul, az érintetteknek már most meg kell kezdeni a felkészülést.

Az Andersen szakértői készséggel segítik valamennyi érintett piaci szereplő zökkenőmentes felkészülését. Ennek keretében átfogó szakmai támogatást nyújtanak a kellő körültekintésre vonatkozó hármas rendszer és compliance folyamatok kialakításában.