Átstrukturálások, felvásárlások, és tranzakciós adótervezés

Átstrukturálások, felvásárlások, és tranzakciós adótervezés

A kis- és középvállalkozások sikeres működésének eredményeként nemcsak pénzügyi eredményük növekszik, hanem új, összetett vállalati egységek is létrejönnek, a termék- és szolgáltatás-szerkezet diverzifikálódik, és az ellátandó funkciók száma bővül (adminisztráció, emberi erőforrások, informatika, központi irányítás stb.). Más esetekben a tulajdonosi struktúra megváltoztatására van szükség (új tulajdonosok csatlakozhatnak, mások kiléphetnek). Következésképpen a vállalkozás indulásakor felállított eredeti tulajdonosi és csoportszerkezet lehet, hogy már nem optimális a megnövekedett feladatok és funkciók kezelésére.

A csoportstruktúra átalakítása stratégiai döntés, amely alapos tervezést igényel. Ehhez hozzátartozik az átstrukturálás adózási hatásainak vizsgálata is.

Az előkészítési szakaszban kidolgozott adózási modell segítséget nyújt a döntéshozatalban. A döntést követően az átalakítás egyes lépéseinek részletes megtervezése lehetőséget ad arra, hogy a kedvező adózási rezsimek (pl. kedvezményezett átalakulás, eszközátruházás, részesedéscsere, áfa csoport stb.) szabályait kihasználva adózási szempontból is kedvező módon történjék meg az átalakítás, majd működjön az új vállalatcsoport.

Szolgáltatásaink:

  • Az átstrukturálással kapcsolatos fő adózási megfontolások számbavétele, elemzése az adott vállalat szempontjából a döntéshozatal megkönnyítése érdekében
  • Az átstrukturálás következtében kialakuló vállalatcsoport adózási működési modelljének elkészítése
  • Az átstrukturálási folyamat lépéseinek megtervezése (step plan)
  • Segítségnyújtás a szükséges minisztériumi állásfoglalás iránti kérelmek, illetve feltételes adómegállapítás iráni kérelmek elkészítésében, beadásában