AEO engedély megszerzése

AEO engedély megszerzése

Mi az AEO engedély?

Az AEO (Authorized Economic Operator, vagyis Engedélyezett Gazdasági Szereplő) státusz egy olyan nemzetközileg elismert minősítés, amelyet a vámhatóságok adnak ki. Ez a minősítés lehetőséget biztosít a vállalatok számára, hogy gyorsabb és egyszerűbb vámkezelési eljárásokban részesüljenek. Az AEO engedély különösen fontos azok számára, akik jelentős nemzetközi kereskedelmi tevékenységet folytatnak, mivel ez a státusz bizonyítja a vállalat megbízhatóságát és biztonságát a vámhatóságok szemében. Ez egyben egy fontos üzenet a piac felé is.

A csatlakozás, vagyis az AEO-státusz kérelmezése önkéntes alapon történik. Aki benyújtja kérelmét, az vállalja, hogy teljesíti az uniós vámszabályokban lefektetett AEO-kritériumokat. Lényeges információ, hogy az AEO engedélyt az EU minden tagállamában elismerik.

Az engedély típusai

A tanúsítványnak három típusát különböztetjük meg:

1. típusú AEO engedély: AEOC (Vámjogi egyszerűsítések)

Ennek birtokosa néhány meghatározott, a vámjogszabályokban lefektetett egyszerűsítéseket élvez.

2. típusú AEO engedély: AEOS-engedély (Biztonság és védelem)

Ennek birtokosa a biztonsággal és védelemmel kapcsolatos vámellenőrzések során részesülhet egyszerűsítésekben, könnyítésekben. Akkor, amikor az áruk belépnek az EU vámterületére vagy épp elhagyják azt.

3. típusú AEO engedély: AEOF-engedély

Ez az AEOC és az AEOS engedélyek kombinációja, amelynek birtokosa részesülhet az előzőek által nyújtott valamennyi egyszerűsítésben, könnyítésben.

  Mi az igénylés folyamata?

  Az AEO engedély megszerzésének folyamata több lépésből áll, amely magában foglalja a vállalat átfogó ellenőrzését és értékelését a vámhatóságok által. A kérelem benyújtását megelőzően a vállalatoknak bizonyítaniuk kell, hogy megfelelnek a szükséges biztonsági és megfelelési kritériumoknak. Ezt követően egy részletes dokumentációs folyamatot kell végigvinniük. Ez magában foglalja a vállalati folyamatok, biztonsági intézkedések és kereskedelmi adatok részletes bemutatását.

  Az AEO engedélyt Magyarországon a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) adja ki, pontosabban annak a kérelmező székhelye alapján meghatározott, különös illetékességgel bíró vármegyei (fővárosi) adó- és vámigazgatóságai. A kérelmet elektronikusan kell benyújtani az EU Ügyfél Portálon keresztül. A kérelem formulája a kitöltési útmutatóval együtt az Európai Bizottság 2015. december 17-i, (EU) 2016/341 számú Felhatalmazáson Alapuló Rendeletének 6. mellékletében érhető el.

  A NAV ajánlása alapján az AEO engedély iránti kérelem benyújtása előtt minden esetben javasolt a szervezet illetékes igazgatóságával konzultáció céljából személyesen felvenni a kapcsolatot.

  Milyen előnyökkel jár az AEO engedély?

  Az engedély számos előnnyel jár a vállalatok számára. Ilyen például a gyorsított, egyszerűsített vámkezelés, ami lehetővé teszi az exportőr cégeknek, hogy gyorsabban juttassák el termékeiket a nemzetközi piacokra. Az előnyök közé sorolhatók még, hogy

  • az engedély birtokában kevesebb fizikai és dokumentumalapú vámellenőrzésre lehet számítani,
  • ez jelentős idő- és költségmegtakarítással jár,
  • csökken a biztosítékok összege (pénzügyi előnyök),
  • nő az adott vállalat versenyképessége a nemzetközi piacon.

  Ebben a blokkban érdemes megemlíteni az import HÉA-ra vonatkozó önadózási engedélyt és az import HÉA kötelezettségre vonatkozó garancia alóli mentességet is.

  Az AEO engedély jelentősége a nemzetközi kereskedelemben

  A nemzetközi kereskedelemben az AEO engedély különösen fontos, mivel elősegíti a határokon átnyúló áruáramlást. Emellett csökkenti azokat a kockázatokat, amelyek az illegális tevékenységekkel kapcsolatosak. Ezen kívül az AEO minősítés elősegíti a vámhatóságok és az engedélyezett vállalatok együttműködését, ami a vámügyi eljárások hatékonyságának növelését eredményezi. Az AEO tehát nem csupán egy jogosultság, hanem egy stratégiai eszköz is, amely előnyöket kínál a nemzetközi szinten működő vállalatok számára. Népszerűségét jól mutatja, hogy az EU-ban már több mint 22 000 gazdasági szereplő döntött úgy, hogy részt vesz ebben a programban és megszerzi ezt az engedélyt.

  Az Andersen kapcsolódó szolgáltatásai

  • Szakmai támogatás az engedély (tanúsítvány) megszerzésében
  • Az érintett folyamatok elemzése, optimalizálása, fejlesztése
  • Az AEO engedély iránti kérelem elkészítése és benyújtása
  • Közreműködés a vámhatósági egyeztetések során
  • Segítségnyújtás és tanácsadás az engedély (tanúsítvány) fenntartásában