KF kódok: hogyan kell meghatározni az EPR rendszerben a körforgásos termékeket?

Az idén július 1-jétől induló kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerről (a továbbiakban: EPR) szóló sorozatunk előző felvonásában bemutattuk a regisztráció folyamatát, ezúttal pedig röviden kitérünk a körforgásos termékek beazonosítására szolgáló körforgásos kódok (a továbbiakban: KF kódok) logikájára.

Az EPR rendelet hatálya alá tartozó ún. körforgásos termékek azonosítására a KF kódok szolgálnak. A KF kód 8 számjegyből épül fel, melynek elemeit az EPR rendelet határozza meg. Fontos, hogy a KF kódok rendszere nem tévesztendő össze az ún. CsK kódokéval, amelyek a környezetvédelmi termékdíj elszámolása során szolgálnak a csomagolószerek adminisztrációjára.

A KF kódok meghatározása

Alapvető fontosságú lesz az EPR rendszerében a KF kódok pontos meghatározása és azok felépítésének beható ismerete, hiszen

  • az adatszolgáltatási és a nyilvántartási kötelezettséget is a KF kódok szerint kell teljesíteni,
  • az EPR díjkódokat ezek szerint határozzák meg,
  • és emellett az egyéb adminisztrációs kötelezettségek (pl. átvállalás, nyilatkozattétel) teljesítése során is a KF kódokat kell használni (lásd a cikksorozatunk korábbi részeit).

A KF kódok felépítése

Az EPR rendelet alapján a KF kódok az alábbi elemekből állnak:

  • A kód első két karaktere a termékkódot vagy a hulladékkódot jelöli, ide tartozik például a csomagolás (kód: 11) vagy a csomagolás hulladéka (kód: 51).
  • A KF kód harmadik és a negyedik karaktere jelöli az anyagáram kódot, amely a csomagolások esetében (is) annak anyagát jelenti, papírcsomagolás esetében így a kód 22 lesz.
  • A csoportkódot jelöli a KF kód ötödik és hatodik karaktere. Ez a csomagolások példájánál maradva fogyasztói- (kód: 10), gyűjtő- vagy szállítási csomagolás lehet (kód: 20) nem újrahasználható csomagolást feltételezve.
  • A KF kód hetedik karaktere termék esetén a kötelezettség-teljesítési módot, hulladék esetén a hulladékkezelési módot jelölő kód. Maradva a példánknál, ha a csomagolásra az általános szabályok szerint keletkezik meg az EPR kötelezettség (ún. kollektív teljesítés), a kötelezettség-teljesítési kód az 1 lesz.
  • Végül a KF kód nyolcadik karaktere a termék vagy a hulladék származását jelölő kód. Amennyiben tehát egy gyártó tevékenységet végző gazdálkodó maga csomagolja a termékeit belföldön, az alkalmazandó származáskód a 3 lesz.

A fenti példa alapján a papíralapú, nem újrahasználható, fogyasztói csomagolás esetében a KF kód 11221013 lesz azzal, hogy a pár hét múlva megjelenő díjrendelet esetében a P01-es díjkód alapján kell majd meghatározni a szóban forgó csomagolás után az EPR kötelezettséget.

Röviden a körforgásos termékek fogalmáról

Ezt a fogalmat az EPR szabályozás vezette be. Bár ez nagyrészt átfedésben van a korábbi termékdíjköteles termékekkel, azokhoz képest újakat is bevont a szabályozási körbe. A körforgásos termékek azok, amelyek után a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer keretében a gyártóknak, külföldi előállítás esetében a forgalmazóknak kiterjesztett gyártói felelősségi díjat kell fizetniük a termékeikből keletkező hulladékok összegyűjtéséért, szállításáért, kezeléséért a koncessziós társaságnak.

Az Andersen kapcsolódó szolgáltatásai

A KF kódok meghatározása részét képezi az Andersen EPR tanácsadás keretében nyújtott szolgáltatásainak. Amennyiben kérdése merülne fel az új EPR rendszer működését illetően, szakértő kollégáink állnak a rendelkezésükre.

***

Cikksorozatunk 1. része: Kihirdették a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer részletes szabályairól szóló rendeletet

Cikksorozatunk 2. része: 1+2 lépcsős regisztráció az EPR rendszerben – Hogy kezdjünk neki?