“Mini” adócsomag, jelentős adócsökkentésekkel

A 2022. évi minimálbér megállapodás kapcsán már korábban is szóba került több adóteher-csökkentési felvetés. Varga Mihály Pénzügyminiszter bejelentését követően 2021. november 23-án a minimálbér és a garantált bérminimum 2022. évi emelésével összefüggésben szükséges adóintézkedésekről szóló törvényjavaslat is benyújtásra került az Országgyűlés elé, mely tartalmazza a konkrét jogszabály módosítások tervezetét.

Amennyiben az Országgyűlés elfogadja a törvényjavaslatban foglaltakat, 2022. január 1-jétől az alábbi változásokra számíthatunk:

1. Szociális hozzájárulási adó

A javaslat értelmében a jelenleg 15,5 százalékos szociális hozzájárulási adó („szocho”) 2,5 százalékkal, 13 százalékra csökkenne 2022. január 1-től. Ezzel egy időben megszűnne az 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás is, így együttesen 4 százalékos munkáltatói közteher csökkenést jelentene a jelenlegi szinthez képest.  

A szociális hozzájárulási adó mértékének csökkenésével – valamint a 2022 januárjától megemelt minimálbér hatására – némileg növekszik ugyanakkor a természetes személyekre vonatkozó éves szocho fizetés felső határa is, a jelenlegi 598 920 forintról 624 000 forintra.

A szocho mérték csökkenése mellett (miatt) a személyi jövedelemadó alap számításának szabályai is változnának arra az esetre, amikor maga a magánszemély köteles a szociális hozzájárulási adót megfizetni. Ilyen esetben 2022-től a jövedelem 89 százaléka képezne adóalapot, szemben a mostani 87 százalékkal.

2. Egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás

A javaslat értelmében a jelenleg 15,5 százalékos kifizetői egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás (ekho) mértéke – összhangban a szocho mértékének csökkentésével – szintén 13 százalékra csökkenne. Ebben az adózási formában a kifizetői teher csökkenés tehát csak 2,5 százalékos. 

3. Szakképzési hozzájárulás

A javaslat szerint 2022. július 1-je helyett már 2022. január 1-jei hatállyal megszűnne a 1,5 százalékos szakképzési hozzájárulás. A törvényjavaslat számos módosítást tartalmaz az előrehozott változás kapcsán, érintve a szakirányú oktatás és duális képzés szochoban alkalmazható adókedvezményére vonatkozó szabályokat is.

4. KIVA és KATA

A javaslat értelmében a jelenleg 11 százalékos kisvállalati adó (KIVA) kulcsa 10 százalékra csökkenne 2022-től.

A szocho csökkentéssel egyidejűleg a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA) után igénybe vett ellátások alapját is változtatná javaslat. Tekintettel arra, hogy a szocho csökkentéssel a tételes KATA egyéni járulék komponense nő, ez megnövekedett ellátási jogosultsághoz vezet 2022-től a kisadózóknál.

5. Helyi iparűzési adó

A kis- és középvállalkozások („KKV”) helyi iparűzési adója („HIPA”) kapcsán 2021-ben bevezetett kedvezmények továbbra is hatályban maradhatnak a javaslat alapján januártól: a KKV-k esetében ez azt jelenti, hogy a fizetendő helyi iparűzési adó mértéke nem haladhatja meg az 1 százalékot, valamint ezzel együtt a 2022-ben esedékes helyi iparűzési adó előlegek megfeleződnek – ahogy a vonatkozó Kormányrendelet rendelkezései alapján igaz volt ez a 2021-ben esedékes előlegekre is.

A helyi iparűzési adó-kedvezmény igénybevételére az a vállalkozás jogosult, amelynek az éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege közül legalább az egyik nem haladja meg a 4 milliárd forintot.

A helyi iparűzési adó előlegének felezéséhez 2022. február 25-ig lehet a NAV-hoz érvényes nyilatkozatot tenni a következőkről:

  • mikro-, kis- és középvállalkozásként minősülés;
  • a fent említett kedvezményre való jogosultság;
  • a vállalkozás nem minősül ún. nehéz helyzetű vállalkozásnak;
  • telephely bejelentése a NAV felé.

Azon KKV-k esetében, akik a nyilatkozatot az előző adóévre nézve megtették, nincs további teendő – feltéve, hogy nincs olyan székhelyük vagy telephelyük, amelyet a nyilatkozattételt követően hoztak létre.

A fenti adóelőny állami támogatásnak minősül. A javaslat az adózókra bízza annak eldöntését, hogy az uniós szabályoknak megfelelően az adózó milyen jogcímen veszi igénybe ezt a támogatást.