Az általános forgalmi adó jelenleg hatályos előírásait több módosítási javaslat is érinti, melyek közül a legfontosabb az időszakos elszámolású ügyletekre vonatkozóan tervezett változás.

Időszakos elszámolású ügyletekhez kapcsolódó módosítási javaslatok

A korábban nagy visszhangot kapott és végül teljesen visszavont jogszabály-módosítás után a 2015. évi adócsomag újabb kísérletet tesz az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontját megállapító szabály módosítására. A korábbi módosítási javaslattal – és az EU Áfa Irányelvével összhangban – az időszakos elszámolású ügyletek esetén főszabály szerint az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napja lenne a teljesítés időpontja. A főszabálytól azonban két irányban is eltérést engedne ezúttal a javaslat:

 • Abban az esetben, ha a számla vagy nyugta kibocsátása és az ellenérték megtérítése is megelőzi az elszámolással érintett időszak utolsó napját, a teljesítés a számla vagy nyugta kibocsátásának az időpontja lenne.
 • Amennyiben az ellenérték megtérítésének az esedékessége az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő időpontra esik, az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszakra vonatkozó ellenérték megtérítésének az esedékessége, de legfeljebb az elszámolással vagy fizetéssel érintett időszak utolsó napját követő 30. nap lenne a teljesítés időpontja.

Az időszakos elszámolású ügyletek teljesítési időpontjának megállapítására vonatkozó új rendelkezések általános érvénnyel – elegendő felkészülési idő biztosítása érdekében – csak 2016. január 1-jével (tehát egy évvel elcsúsztatva) lépnének hatályba, ugyanakkor a könyvviteli, könyvvizsgálói és adótanácsadói szolgáltatást nyújtóknak már 2015. július 1-jétől alkalmazniuk kellene az új szabályokat.

Adómentességhez kapcsolódó módosítási javaslatok

 • A törvényjavaslat értelmében egyértelműen kimondásra kerülne, hogy az egyéni ügyfelek részére végzett portfólió-kezelés – összhangban az Európai Bíróság Deutsche Bank-ügyben hozott ítéletével – nem minősül adómentes tevékenységnek. A befektetési alap és a kockázati tőkealap kezelése, valamint a magánnyugdíjpénztár, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény részére végzett portfólió-kezelés azonban továbbra is adómentes maradna.
 • A javaslat lehetővé tenné külföldi adóalany esetében a bejelentkezési kötelezettség mellőzését abban az esetben is, ha az adóalany belföldi tevékenysége kizárólag arra korlátozódik, hogy az áfa-raktárból Közösségen belüli adómentes értékesítést hajtson végre. A mentesség feltétele az lenne, hogy a Közösségen belüli adómentes értékesítéshez kapcsolódó adókötelezettséget az adóraktár üzemeltetője teljesítse.
 • A módosító javaslat bővítené az adómentes tevékenységek körét, kiterjesztve azt a katonai, rendvédelmi, rendészeti célú termékek és szolgáltatások nemzetközi megállapodáson alapuló értékesítésére is.

Áfacsalások visszaszorítását célzó módosítási javaslatok

 • Az áfacsalások visszaszorítása érdekében – a sertés ágazatban bevezetett intézkedés pozitív tapasztalatai alapján – más nagytestű állatok (szarvasmarha, juh, kecske) esetében is 27%-ról 5%-ra csökkenne az alkalmazandó áfa-kulcs az élőállat, valamint a „köztes terméknek” minősülő hústermék (fél-, negyed áru) értékesítése esetén.
 • Szintén az áfacsalások visszaszorítása érdekében egy évközben elfogadott törvénymódosítás alapján 2015. január 1-jétől bevezetésre kerül a fordított adózás egyes acélipari termékek esetében. A jelenlegi módosító javaslat a fordított adózással érintett acélipari termékek körét pontosítaná.

Egyéb módosítási javaslatok

 • Kiterjesztésre kerülnének a kapott előleggel kapcsolatos adófizetési szabályok a csereügyletek tekintetében történő alkalmazhatóság érdekében. A javaslat alapján ugyanis az előlegre vonatkozó rendelkezéseket minden – tehát nem csak a pénz és a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz formájában – a teljesítést megelőzően adott, ellenértékbe beszámítható vagyoni előny esetében alkalmazni kellene.
 • A törvényjavaslat értelmében a motorbenzin áfa-tartalma levonhatóvá válna azokban az esetekben, ha azt az adóalany igazoltan egészben vagy túlnyomó részben úgy használja, egyéb módon hasznosítja, hogy az közvetlen anyagjellegű ráfordításként más termékértékesítés adóalapjába épül be.
 • Az építési-szerelési munkához történő munkaerő kölcsönzés abban az esetben is fordította adózás alá esne, ha az ingatlan létesítése, átalakítása, bontása, amelyre a kölcsönzött munkaerő által végzett munka irányul, nem kötött építési hatósági engedélyhez vagy építési hatósági tudomásvételi eljáráshoz.
 • A törvényjavaslat rögzítené, hogy Norvégia tekintetében is fennállónak kell tekinteni az áfa-visszatérítésre vonatkozó viszonosságot. A javaslat alapján az áfa-visszatérítés kérelmezésére olyan ügyletek esetében lenne lehetőség, amelyek teljesítése 2013. január 1-jén vagy azt követően történt.

FIGYELMEZTETÉS: Jelen hírlevelünkben csak a legfontosabb várható változásokat mutattuk be, a törvényjavaslat egyéb javaslatokat is tartalmaz.