A Country-by-Country jelentéssel összefüggésben frissült a változásbejelentő nyomtatvány

Az országonkénti jelentéssel érintett multinacionális vállalatcsoportok magyar tagvállalatainak immár lehetőségük van teljesíteni a végső anyavállalatra vonatkozó bejelentési kötelezettségüket. Az adóhatóság ugyanis 2017. október 13-án frissítette az általános bejelentő és változásbejelentő adatlapot e tekintetben.

Korábban beszámoltunk róla, hogy az országonkénti jelentés elkészítésére és benyújtására kötelezett tagvállalat személyétől függetlenül minden érintett magyar tagvállalatot adatszolgáltatási kötelezettség terhel a végső anyavállalat vagy az adatszolgáltatásra kötelezett csoporttag adatait illetően. Ezt a bejelentési kötelezettséget (hasonlóan a Contry-by-Country jelentéshez) először a multinacionális vállaltcsoport 2016. január 1-jén vagy azt követően kezdődő adatszolgáltatási pénzügyi évének utolsó napját követő 12 hónapon belül kell teljesíteni.

Amennyiben tehát a magyar adóügyi illetőségű végső anyavállalat vállalatcsoportjának pénzügyi éve megegyezik a naptári évvel, akkor a magyar tagvállalatnak legkésőbb 2017. december 31-ig meg kell tennie a fentiek szerinti bejelentést a 17T201T jelű nyomtatványon. A bejelentés elmulasztása, késedelmes, hibás, valótlan tartalmú vagy hiányos teljesítése esetén az adóhatóság 20 millió forintig terjedő mulasztási bírságot szabhat ki.