A filmszakmát érintő változások 2021-ben

Az Országgyűlés által 2020. december 16-án elfogadott, a mozgóképipar versenyképességének növelésével összefüggő törvénycsomag több lényeges változást is hoz 2021-ben. A legfontosabb változásokat az alábbiakban foglaltuk össze.

Magánszemély javára teljesített javadalmazás közvetlen belföldi költségként történő elszámolása

Jelentős változás, hogy a közvetlen magyar filmgyártási költségek között 2021-től a jelenlegi 3 millió forintos értékhatár helyett 12 millió forintos értékhatárig számolhatóak majd el 100%-ban a belföldön személyi jövedelemadó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás fizetési kötelezettség alá eső jövedelmek. A 12 millió forintos értékhatárt meghaladó jövedelemnek továbbra is az 50%-a számolható el közvetlen magyar filmgyártási költségként.

Fontos, hogy a fenti új értékhatárt csak a módosítás hatálybalépését (2021. január 1.) követően benyújtott támogatási jogosultság megállapítására irányuló kérelem alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.

Külföldi színészek és stábtagok egyszerűsített személyi jövedelemadózása

2021-től minden olyan külföldi filmszínész és filmes stábtag, aki a magyarországi tevékenységére tekintettel külföldről kapja jövedelmét választhatja az egyszerűsített adózást, akkor is, ha többet tartózkodik Magyarországon, mint 183 nap, függetlenül attól, hogy hány magyarországi forgatáson vesz részt. A jelenlegi szabályok alapján 183 napon túli magyarországi tartózkodás esetén csak akkor választható az egyszerűsített adózás, ha az egy filmalkotáshoz kapcsolódik.

Az EU-s állampolgárok tekintetében fontos, hogy megszűnik az egyszerűsített adóztatás választásához kapcsolódó azon feltétel is, hogy a filmszínész, illetve filmes stábtag ne legyen Tbj. belföldi.

Filmprodukciók esetén azok a külföldi színészek és stábtagok választhatják az egyszerűsített adóztatást, akiket a Filmirodánál bejelentenek (a jelenlegi szabályok szerint csak a stábtagoknál feltétel a bejelentés). További kisebb változás, hogy a Filmiroda csak azon külföldi színészek és stábtagok bejelentését veszi figyelembe, akikkel kapcsolatban költségelszámolás is megvalósul, így csak azok élhetnek az egyszerűsített adózás lehetőségével, akikre a támogatás kapcsán költségelszámolás is történik. A filmirodai bejelentéshez a jövőben szükséges lesz a magyar adóazonosító jel is.

Statiszták egyszerűsített foglalkoztatása

A filmipari statiszták egyszerűsített foglalkoztatásának szabályai is módosulnak.

Egyrészt a filmipari statiszta fogalma bővül és megnyílik az egyszerűsített foglalkoztatás lehetősége a nem játékfilmek, pl. reklámfilmek forgatása esetén is.

Fontos változás, hogy 12.000 forintról 18.000 forintra nő a napi nettó jövedelem keretösszege, ugyanakkor ez párosul a közteher növekedéssel is, amely napi 3.000 forintról 4.000 forintra emelkedik.

Ez a módosítás a közteher növekedés miatt csak a módosító törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba. Ez azt jelenti, hogy a módosult szabályok várhatóan csak 2021. január utolsó heteitől lesznek alkalmazhatóak. (Hírlevelünk készítésekor a módosító törvény még nem került kihirdetésre, ezért a hatályba lépés pontos napja nem meghatározható.)

Elszámolható számlák teljesítési ideje és kiállításának időpontja

A módosítás egyértelműsíti, hogy a költségellenőrzés folyamán közvetlen filmgyártási költségként a csak az olyan (filmgyártás elfogadott költségvetésének részét képező) termékértékesítésről vagy szolgáltatásról szóló számlában foglalt költség számolható el, melynek a teljesítési ideje a gyártási időszakon belülre esik, és a számla kiállítása legfeljebb a gyártás befejezési időpontját követő három hónapon belül megtörténik.

Módosul a befejezési garancia elszámolhatósági alapja is annak érdekében, hogy ugyanaz legyen, mint a hasonlóan szabályozott jogdíjnak, a produceri díjnak és a gyártáshoz kapcsolódó reklámköltségnek az alapja (tehát az elszámolási korlátot az adott filmalkotás munkaszámos főkönyvi kivonat 5. és 8. számlaosztálya összegére kell számítani).

További változások

2021. márciusától az Nemzeti Filmintézet (NFI) egyes feladatait a filmforgatásra alkalmas állami és önkormányzati tulajdonban álló helyszínekkel kapcsolatban egy elkülönült gazdasági társaság veszi majd át. E gazdasági társaság feladatkörébe tartozik majd a Magyarország nemzetközi megítélése szempontjából kiemelkedő jelentőségű, filmforgatásra alkalmas állami és önkormányzati tulajdonban álló helyszínek nyilvántartása, a közreműködés filmgyártási célra történő hasznosításukban, valamint a közterület- és ingatlanhasználatra vonatkozó hatósági ügyekkel kapcsolatos eljárás lefolytatása.

2021-től a moziüzemeltetési tevékenység bejelentésében foglalt adatok esetén is kötelező lesz a bejelentésre kötelezett moziüzemeltetők számára a bejelentéssel érintett adatokban bekövetkezett változások bejelentése.