A munkaügyi ellenőrzés új „köntösben”

2021. március 11-én lépett hatályba a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság eljárását szabályozó kormányrendelet, amelynek rendelkezéseit csak az ezt követően indult ellenőrzések során kell alkalmazni. A hatóság névváltozása ellenére továbbra is a kormányhivatal illetékes osztálya jár majd el.

A foglalkoztatásra irányuló jogviszony hatósági minősítése során a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a munkavégzésre vonatkozó szerződés nem a munkaviszony leplezésére irányul. Az ellenőrzés során a hiányzó bizonyítékot a munkáltató a nyilatkozatával nem pótolhatja. Ezen felül az elrendelt adatszolgáltatási vagy iratbemutatási kötelezettség elmulasztása vagy valótlan adat közlése esetén az elmulasztott cselekmény az eljárás során utóbb már nem pótolható.

Az ellenőrzés a foglalkoztatási minimumkövetelmények megtartására terjed ki. Ilyen követelményeknek kell tekinteni:

 • a munkaszerződés alakszerűségére és kötelező elemeire;
 • az életkori feltételekre;
 • a gyermekmunka tilalmára;
 • a jogviszony létesítésével, megszűnésével, megszüntetésével összefüggő bejelentési kötelezettségre;
 • a nők, a fiatal foglalkoztatottak és a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos rendelkezésekre;
 • a munka- és pihenőidőre;
 • a munkabér megfizetésére;
 • a munkaerő-kölcsönzésre;
 • valamint a munkaerő-kölcsönzési tevékenység végzésére

vonatkozó szabályok megtartását.

Újdonság, hogy a hatóság a fiatal foglalkoztatott vonatkozásában a minimumkövetelmények megtartását és a 3. országbeli állampolgár vonatkozásában a foglalkoztatás engedélyhez kötöttségét akkor is ellenőrzi, ha a munkavégzés

 • (i) vállalkozási vagy megbízási szerződés alapján,
 • (ii) gazdasági társaságban személyes közreműködés,
 • (iii) önkéntes tevékenység vagy
 • (iv) önfoglalkoztatás keretében történik.

A bejelentési kötelezettség elmulasztása szigorúbb megítélés alá fog esni. A bejelentés nélküli foglalkoztatás megállapítása esetén a szabályszegés kezdetétől számított 30 napra visszamenőleg a hatóság megállapíthatja egy 8 órás munkaviszony fennállását is.

A foglalkoztatási körülmények valamint a külföldi foglalkoztatónak és a szolgáltatás belföldi jogosultjának adatszolgáltatása alapján a hatóság jogosult annak megállapítására, hogy a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében Magyarországra küldött foglalkoztatott nem minősül kiküldött munkavállalónak. (A honlapján közzétett értékelési szempontok alapján vizsgálja meg a határokon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében kiküldött foglalkoztatott magyarországi munkavégzését.)

A hatóság az ellenőrzés során hozott a határozatáról az adóhatóságot és az idegenrendészeti hatóságot is értesítheti.

Elkerülhetetlen a munkaügyi bírság kiszabása pl. akkor, ha a foglalkoztató a bejelentési kötelezettségét elmulasztotta, a jogviszony létesítésével kapcsolatos életkori feltételeket vagy a munka díjazására vonatkozó rendelkezéseket megsértette, a hatósági nyilvántartásba vétel hiányában folytatott munkaerő-kölcsönzésre irányuló tevékenységet vagy színlelt szerződést kötött.

A jogalkotók meghatározták továbbá a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeit. Fontos, hogy csak annak a foglalkoztatónak nyújtható költségvetési támogatás, aki ezen feltételeknek megfelel.