Adócsomag III. – Áfa és Jövedéki adó

Az Áfa törvényt érintő változások közül említésre méltó, hogy újabb termékek, szolgáltatások kerülnek kedvezményes kulcs alá, és bővülne a fordított adózás alá eső termékek, szolgáltatások köre is.  Továbbá, emelkedne a gázolaj, a benzin és a petróleum, illetve a dohánytermékek jövedéki adója a tervezet szerint.

ÁFA

Kedvezményes adókulcs alá tartozó termékek, szolgáltatások körének bővülése 

 • A javaslat 5 %-os adókulcsot vezetne be alapvető élelmiszerekre (baromfihús, friss tej, tojás). A kedvezményes adókulcs 2017. január 1-jét követően lenne alkalmazandó.
 • A javaslat szerint 18 %-os adókulcs lenne alkalmazandó az internet-szolgáltatásra, illetve az éttermi étkezésre. Ez utóbbi adókulcsa 2018. január 1-jétől 5 %-ra csökkenne.

 Számla kötelező adattartalma 

 • A belföldi adóalany részére kibocsátott számlán szerepeltetni kellene a vevő adószámának első nyolc számjegyét, feltéve, hogy a számlában áthárított adó a 100.000 Ft-ot eléri. A jelenleg hatályos szabályok értelmében ez az értékhatár 1 millió Ft.
 • Az ehhez kapcsolódó  átmeneti rendelkezés értelmében az a számla is teljesítené az adólevonási jog gyakorlására vonatkozó tárgyi feltételt, amelyet még 2016. évben bocsátottak ki, de abban 2017. évi teljesítési időpont szerepel, 1 millió Ft-ot el nem érő áthárított adót tartalmaz, de nem szerepel rajta a vevő adószáma.

 Fordított adózás 

 • Fordított adózás alá esne az egyszerű bejelentéshez kötött ingatlan létrehozatalára, bővítésére, átalakítására, egyéb megváltoztatására irányuló (szolgáltatásnak minősülő) építési-szerelési és egyéb szerelési munka is.
 • Tovább bővülne a fordított adó hatálya alá tartozó fém- és acéltermékek köre (krómhulladék és -törmelék, vanádiumhulladék és -törmelék).

 Külföldiek adó-visszatéríttetési joga 

 • A javaslat értelmében a Norvég Királyságban letelepedett adóalanyt is megilletné az adó-visszatéríttetés joga.

 „Új ingatlan” fogalmának kiegészítése 

 • A javaslat az „új ingatlan” fogalmát kiegészíti azzal, hogy ilyennek minősülne az az ingatlan is, amelynek beépítése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti egyszerű bejelentés alapján valósult meg, és a beépítés tényét igazoló hatósági bizonyítvány kiállítása és az értékesítés között még nem telt el 2 év.
 • A fenti kiegészítés érinti a sorozat jellegű ingatlanértékesítés megállapítására vonatkozó rendelkezéseket, a beépített ingatlan és ahhoz kapcsolódó ingatlanrész adómentessége alóli kivételt meghatározó szabályokat, továbbá az alanyi adómentesség választására jogosító felső értékhatárba bele nem számítandó tételeket.

 Új fogalom-meghatározások

 • A Javaslat meghatározza a 18 %-os adókulcs alá sorolt „internet-hozzáférési szolgáltatás” fogalmát, valamint az 5 %-os adómérték alá eső új lakás-értékesítés szempontjából releváns „összes hasznos alapterület” definícióját.

JÖVEDÉKI ADÓ 

 • A javaslat szerint a gázolaj, a benzin és a petróleum jövedéki adómértékét a kőolaj világpiaci árához kötnék. Amennyiben a meghatározott küszöbértékét meghaladja a kőolaj (Brent kőolaj adott negyedév végén érvényes) világpiaci ára, akkor a jelenleg hatályos adómértékek nem változnak. Amennyiben a kőolaj világpiaci ára nem haladja meg a küszöbértéket, a gázolaj adómértéke 120,35 Ft/liter, az ólmozatlan benzin adómértéke 125 Ft/liter, az ólmozott benzin és a petróleum adómértéke 129,2 Ft/liter lenne, tehát a gázolaj adója literenként 10, a benziné és a petróleumé pedig 5 forinttal nőne. A küszöbértékre vonatkozóan két alternatívát tartalmaz a javaslat: 50, illetve 40 USD/hordó, és az Országgyűlés dönti majd el, hogy melyik változatot fogadja el. A gázolajhoz kapcsolódó adó-visszaigénylések, adó-visszatérítések összege is függene az alkalmazandó adómértéktől.
 • A javaslat értelmében a  dohánytermékek jövedéki adója is emelkedne, a tételes adó 16.700 forintra ezer szálankét, a minimumadó pedig 30.500 forintra ezer szálanként.