Adóváltozások csak kétharmados többséggel? Szerintünk nem.

A nemrég nyilvánosságra hozott új Alkotmány tervezete az adótörvények szempontjából egy meglepő újdonsággal szolgált. A tervek szerint ugyanis a közteherviselés alapvető szabályait rendező jogszabályok a jövőben csak az országgyűlési képviselők kétharmados többsége révén lennének módosíthatók.

Korábban Magyarországot rengeteg kritika érte az adórendszer kiszámíthatatlansága és ez által a kellő jogbiztonság hiánya miatt. Az adótörvények módosítása az elmúlt években – a költségvetési helyzet romlásával párhuzamosan – a helyzet rövid távú megoldására adott ad-hoc jellegű ötleteléssé egyszerűsödött, amely valószínűleg sokat rontott Magyarország nemzetközi megítélésében is. Kár lenne tagadni, hogy ezeket a negatív tendenciákat az elmúlt egy év eseményei inkább csak fokozták, így akár pozitívan is fogadhatnánk egy ilyen megszorító korlátozást az Alkotmányban.

Egyelőre azonban egyáltalán nem világos, hogy pontosan mit is fog jelenteni a „közteherviselés alapvető szabályait” rendező úgynevezett sarkalatos törvény, amely csak a jelen lévő képviselők kétharmadának szavazatával lenne módosítható. Az alaptörvény indokolása szerint ugyanis „a részletszabályok, az egyes adónemekre, illetve a nyugdíjjogosultság feltételeire és mértékére vonatkozó szabályok egyszerű többséggel elfogadandó törvényben való megállapítását nem akadályozza”. Valószínű tehát, hogy a sarkalatos törvény csak olyan általános adózással kapcsolatos alapelveket és szabályokat fog megfogalmazni, amelyek most még az Alkotmány szintjén vannak szabályozva és nem arról van szó, hogy például az áfa kulcs változásához vagy egyes adómentességek vagy adókötelezettségek meghatározásához is kétharmados többségre lenne szükség. Mindez továbbá összevágna azzal a tudatos folyamattal is, hogy a kormány távolítani szeretné az adójogszabályokat az Alkotmánytól és az Alkotmánybíróságtól.

Tegyük hozzá – bármilyen rossz példákkal is szolgált az elmúlt pár év gyakorlata – nagyon nem lenne szerencsés, ha adótörvények módosításához nehezen kieszközölhető politikai konszenzusra lenne szükség, és nagyon örülünk, hogy – értelmezésünk szerint – nem is szó erről van szó. Az adótörvényeket ugyanis nem feltétlenül csak nagy horderejű reformok idején szokás és kell megváltoztatni, hanem abba egyrészt hibák csúszhatnak amelyet javítani kell, másrészt az adószabályoknak a gazdasági folyamatokhoz is megfelelően és rugalmasan kell igazodniuk.