Áfa-mentes lett az adományozás – kisebb finomítás még hátravan

Amint az a miniszterelnök bejelentése alapján várható volt, az Országgyűlés gyorsan megszavazta a közcélú adományozás újbóli áfa-mentességét. A törvényalkotási folyamatba azonban egy apró hiba csúszott, ugyanis a közcélúság definiálásánál a javaslat nem elég körültekintően fogalmazta meg a kritériumokat, ezért a törvényt várhatóan ismét módosítani fogják – egy azóta benyújtott MSZP-KDNP közös javaslat alapján.

A definíciója szerint az adomány kedvezményezettjei kizárólag a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú tevékenységet ellátó szervezetek, illetve egyházak lehetnek. A hiba a felhasználás igazolásának mikéntjébe csúszott – bár értelmezésünk szerint az eredeti szöveg kicsit nyakatekert megfogalmazása ellenére sem feltétlen rossz. Mindenesetre a javasolt módosítás valóban sokkal egyértelműbbé teszi, hogy kizárólag a közhasznúságot szolgáló tevékenységhez lehet az adományt felhasználni.

A közcélú adományozás áfa mentességét egyébként 2007-ben az uniós direktívával való harmonizáció jegyében törölték el és szigorúan értelmezve a direktíva szabályait, a magyar jogszabály ismét ellentétesnek tűnik azzal. Emiatt kérdéses, hogy az Európai Bizottság nem fogja-e az áfa-mentesség ismételt módosítását kezdeményezni.

Az adományozással kapcsolatban érdemes még megemlíteni, hogy térítés nélküli eszközátadás esetén a kapcsolódó ráfordítás csak akkor számolható el a társasági adó alapjában, ha a kedvezményezett (pl. alapítvány) igazolni tudja, hogy adózás előtti eredménye a támogatás nélkül sem lenne negatív. Mivel ez non-profit szervezeteknél lényegében kizárt és beszámolójukat egyébként sem a gazdasági társaságoknál megszokott módon készítik el, az ilyen célból juttatott adományok általános esetben nem lesznek a társasági adóban levonhatók. A törvény ugyan lehetőséget biztosít, hogy külön csökkentő tételként a közhasznú adományok 20, míg a kiemelten közhasznú szervezeteknek juttatott adományok 50 százalékával csökkentse adóalapját az adományozó, a támogatás fennmaradó 80, illetve 50 százaléka akkor sem lesz elszámolható. Mindez ugyanakkor csak az adókötelezettség csökkentését korlátozza és – a korábbi kedvezőtlen áfa szabályozással szemben – nem ró többlet adókötelezettséget az adományozóra.