Átalakulhat az uniós áfakulcsok rendszere

Az EU tagállamok gazdasági és pénzügyminiszterei 2021. december 7-én egyhangú döntést hoztak az uniós áfa-irányelv módosításáról. Ennek értelmében a kedvezményes áfa kulcsok alkalmazhatóságát többek között újabb digitális szolgáltatásokra, közegészségügyet szolgáló termékekre, napelemekre, gyermekruházati termékekre, hulladék újrahasznosítási szolgáltatásokra, valamint hagyományos és elektromos kerékpárokra is kiterjesztik. Megszűnnek ugyanakkor a kedvező hozzáadottérték-kulcsok és áfamentességek néhány, az Unió prioritásainak ellentmondó termék esetén.

Miért van szükség az áfakulcsokra vonatkozó szabályok módosítására?

A javaslat értelmében az ÁFA-kulcsok korszerűsítésének igényét mutatja, hogy a jelenleg is érvényben lévő szabályok csak néhány ágazatra és termékre vonatkozóan teszik lehetővé a kedvezményes adókulcsok alkalmazását, ráadásul ezeknek a termékeknek és szolgáltatásoknak a köre nincs teljesen összhangban az EU prioritásaival és célkitűzéseivel. Például bizonyos, az ÁFA-irányelv alapján jelenleg engedélyezett kedvezményes adókulcsok (pl. a fosszilis tüzelőanyagokra és a hasonló üvegházhatást okozó termékekre vonatkozók) fenntartása potenciálisan káros hatással lehet a környezetre.

A Tanács a megállapodás révén arra is törekszik, hogy az új uniós kedvezmények kiterjedjenek bizonyos, a technológiai fejlődéshez (pl. előadások, koncertek, filmek online élő közvetítése) és a jelenlegi közegészségügyi prioritásokhoz (pl. mentő eszközök, ideértve a navigációs rendszereket is) kapcsolódó árukra és szolgáltatásokra.

A tanácsi alku az Európai Parlament véleményezését és a tagállamok formális elfogadását követően válik hivatalossá, ezt követően léphetnek hatályba az uniós ÁFA-Irányelv módosításai.

Milyen változásokat hozhat az uniós áfa-irányelv módosítása?

Továbbra is ugyan főszabály maradna, hogy az általános áfakulcshoz képest a tagállamok csupán két kedvezményes áfakulcsot alkalmazhatnak, melyek közül az alacsonyabb sem lehet kisebb 5 százaléknál (Magyarországon jelenleg egy 18 százalékos, valamint egy 5 százalékos kedvezményes áfakulcs van hatályban). Ugyanakkor – bizonyos keretszabályok mentén – mégis bevezethető lenne két ennél is kedvezményesebb adókulcs, amelyik közül az egyik akár 0 százalékos is lehet.

A módosítás értelmében a kedvezményes kulcsokat csak az ÁFA-Irányelv módosított 3. számú mellékletében felsorolt, legfeljebb 24 fajta termék és szolgáltatás körére lehetne majd alkalmazni, a szuperkedvezményes (5 százalék alatti) körbe pedig legfeljebb 7 fajta alapszükségleti, személyszállítási, vagy kulturális termék és szolgáltatás tartozhat majd bele.

Kedvezményes áfakulcsot alkalmazhatnak majd a tagállamok olyan digitális szolgáltatásokra, mint például a kulturális- és sportesemények élő közvetítése vagy streaming szolgáltatások. Szintén kedvezményes áfakulcs lesz alkalmazható a közegészséget szolgáló, COVID-19 elleni küzdelemben létfontosságúnak bizonyuló termékekre, minden egészségügyi, fogyatékosok általi használatra szánt készülékre, eszközre, segédeszközre és ezek javítására, bérbeadására. Az EU környezetvédelmi akciótervéhez, vagyis a Green Deal-hez kapcsolódóan kedvezményes adókulcs alá eshet a jövőben a napelemek értékesítése és lakásokon vagy középületeken történő telepítése, a hagyományos és elektromos kerékpárok értékesítése és kölcsönzése, a hulladék újrafeldolgozása és az élő növények értékesítése is.

Fontos kitétel lesz a módosítást követően, hogy a kedvezményes adómértékeket és adómentességeket csak a végső fogyasztók vehetik igénybe, és azok alkalmazásának következetesen valamilyen közérdekű célt kell szolgálnia.

A Tanács ugyanakkor megállapodott abban is, hogy a tagállamoknak 2030. január 1-ig meg kell szüntetniük a fosszilis tüzelőanyagokra és a hasonló üvegházhatást okozó termékekre vonatkozó kedvezményes hozzáadottértékadó-kulcsokat és adómentességeket. Emellett 2032. január 1-jével megszűnnek a vegyi műtrágyák és növényvédő szerek csökkentett adómértékei és mentességei is. Az új szabályok értelmében ezeknek a termékeknek az adózása csak akkor lehet kedvezményes, ha bioalapanyagokból állították elő őket.