Automatikus információcsere a digitális platformokra vonatkozóan (DAC7)

A tagállamoknak 2023. január 1-től kell alkalmazni az Európai Unió DAC7 néven ismertté vált irányelvét, amely a digitális platformok (pl. Amazon, Booking.com, Uber) számára vezet be új adatszolgáltatási kötelezettséget a rajtuk keresztül lebonyolított kereskedelmi tevékenységek jellegéről és volumenéről. Az irányelv magyar jogrendbe történő átültetése a 2013. évi XXXVII. törvény (Aktv.) módosításával valósul meg.

A digitális gazdaság gyors növekedése régóta kihívások elé állítja a nemzeti adóhatóságokat. Az elmúlt években (különösen a COVID-19 időszakában) egyre nagyobb problémát jelentett, hogy a digitális platformokon keresztül végzett kereskedelmi tevékenységből elért bevételek gyakran nem kerültek teljeskörűen bejelentésre az adóhatósághoz, az ügyletek visszakövetése pedig akadályokba ütközött. 

Az Európai Unió válaszul 2021-ben megalkotta a DAC7 néven ismertté vált, az adózás és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködésről szóló irányelvet ((EU) 2021/514).

Kire vonatkozik az adatszolgáltatási kötelezettség? 

A DAC7 a vállalkozások széles körét fogja érinteni, az irányelv ugyanis hatálya alá von valamennyi uniós vállalkozást, amely valamilyen digitális felületen (például webhelyen vagy mobilalkalmazáson) keresztül kapcsolja össze a vevőket és az értékesítőket, lehetővé téve a felületen keresztül értékesített termék vagy nyújtott szolgáltatás ellenértékének megfizetését. Azok a digitális platformok azonban, amelyek például kizárólag marketing felületet biztosítanak, csupán a vevők és értékesítők összeköttetését (pl. Facebook piactér) vagy a fizetési tranzakció feldolgozását biztosítják (pl. PayPal, Wise), nem tartoznak a szabályozás hatálya alá.

Az adatszolgáltatással érintett tevékenységek köre az alábbi:

  • áruk értékesítése (Amazon, eBay)
  • személyi szolgáltatások nyújtása (Uber),
  • ingatlan bérbeadása beleértve a lakó- és üzleti ingatlanokat, valamint minden egyéb ingatlant és parkolóhelyet (Airbnb),  
  • közlekedési eszköz bérbeadása (Turo).

Azok a nem uniós platformüzemeltetők, amelyek lehetővé teszik az érintett tevékenységek végzését olyan értékesítők számára, akik valamely tagállam területén illetőséggel vagy telephellyel rendelkeznek (vagy valamely tagállamban található ingatlan bérbeadásával bevételt realizálnak), szintén kötelezetté válhatnak. Kötelezetté válhat például egy amerikai illetőségű vállalat, amennyiben olyan weboldalt üzemeltet, ami lehetővé teszi uniós tagállamok állampolgárai által árucikkek értékesítését az ellenérték kiegyenlítése mellett. A nem uniós platformüzemeltetőknek nyilvántartásba kell vetetniük magukat az Európai Unió területén adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítése érdekében (elegendő ezt egyetlen tagállamban megtenni).

Nem kell jelenteniük a platformszolgáltatóknak azonban például a közigazgatási szervek, tőzsdén jegyzett társaságnak minősülő értékesítők kapcsán, illetve az adatszolgáltatási időszakban több, mint kétezer ingatlanbérbeadást lebonyolító értékesítővel összefüggésben sem (pl. szállodaláncok vagy utazásszervezők). Azok az értékesítők, akik kevesebb, mint 30 áruértékesítést teljesítettek szintén mentesülhetnek a rájuk vonatkozó adatok közzététele alól, amennyiben a kifizetett vagy jóváírt ellenérték nem haladta meg a 2.000 eurót.

Milyen adatokat szükséges szolgáltatni?

Az adatszolgáltatás az értékesítők alapadataira (név, adóazonosító szám, illetőség helye stb.), valamint a platformszolgáltatók közvetítésével lebonyolított tranzakciók adataira vonatkozik. Speciális szabályok vonatkoznak az ingatlanbérbeadással foglalkozó platformokra, akiknek külön az ingatlanokról is szükséges adatot szolgáltatniuk.

Hogyan érinti a DAC7 a magyar vállalatokat?

Magyarországon adatszolgáltatásra kötelezettek többek között azok a platformüzemeltetők, amelyek Magyarországon adóügyi illetőséggel rendelkeznek. Az érintett vállalatoknak digitális platformüzemeltetői minőségüket 2023. februárig be kell jelenteniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, amely alapján adatszolgáltatási kötelezettségük is keletkezik. Ez azt jelenti, hogy kevés felkészülési idő maradt arra, hogy a vállalatok felmérjék, hogy érinti-e őket a DAC7, és amennyiben igen, biztosítaniuk kell a megfelelő adatok beszerzését, a riportálásra való felkészülést. Ellenkező esetben az adóhatóság 2 millió forintig terjedő mulasztási bírsággal sújthatja azon platformüzemeltetőket, akik hiányosan vagy nem tesznek eleget adatszolgáltatási kötelezettségüknek.