Az eddigi legjelentősebb reform előtt áll az általános forgalmi adó

Körvonalazódni látszanak az eddigi legátfogóbb Európai Uniós áfa-rendszert érintő reform lehetséges irányai: a most közzétett tervek szerint az Európai Bizottság egy egyszerűbb és egységesebb rendszer kiépítését támogatná. 

Az EU jelenlegi hozzáadottértékadó (héa)-rendszere több ok miatt is megérett az átfogó átalakítása. A jelenlegi szabályozás mellett egyrészt kiemelkedően magasak a kis- és középvállalatok-, illetve a határokon átnyúló szolgáltatást folytató vállalatok adminisztrációs terhei, másrészt a jelenlegi rendszer nem alkalmas az áfacsalások hatékony megakadályozására.

Az egyik legjelentősebb újítás az lenne, hogy az áfacsalások megelőzése érdekében a határon átnyúló termékértékesítéseken is fel kellene számítani az áfát (ugyanúgy, ahogyan a belföldön megvalósuló ügyleteknél), azonban a rendeltetés szerinti tagállam áfakulcsát alkalmazva. Ehhez kapcsolódóan a Bizottság kiterjesztené az egyablakos ügyintézés lehetőségét, amely például az elektronikus szolgáltatások körében már most is elérhető.

A vállalkozások adminisztrációs terheinek csökkentése érdekében egyszerűsödnének a számlázási szabályok és megszűnne az összesítő nyilatkozatok készítésének kötelezettsége is. Szintén az egyszerűsítés jegyében bevezetnék a megbízható adózó („Certified Taxable Person”) intézményét: az ilyen minősítést szerző adózók az Unió valamennyi tagállamában egyszerűbb adminisztratív szabályok alapján teljesíthetnék adókötelezettségeiket.

A végleges szabályok bevezetéséig a jelenlegi rendszert hatékonyabbá tevő módosításokat terveznek bevezetni, ún. „Gyors megoldásokat”. Ennek körében fejlesztenék a vevői készletre és a láncügyletre vonatkozó szabályokat, illetve összehangolnák a termékek más tagállamba történő kiszállításának bizonyításához kapcsolódó követelményeket.

A javaslatot jelenleg az Európai Parlamenten és az Európai Tanácson keresztül a tagállamok hivatottak megvitatni. A tervezet részleteit a jövő évre ígért részletes javaslatból ismerhetjük majd meg. A Bizottság igen szoros határidőket szabott, hiszen a rövid távú intézkedéseket (a „Gyors megoldásokat”) már 2019-től bevezetnék, a végleges rendszer pedig 2022-ig kerülne implementálásra.