Az Országgyűlés előtt az 5%-os lakásáfával kapcsolatos törvényjavaslat

A Kormány a napokban terjesztette az Országgyűlés elé az új lakások értékesítése esetén alkalmazandó 5%-os áfa-kulcsról szóló törvényjavaslatot. Cikkünkben a javaslat legfontosabb elemeit foglaltuk össze.

A törvényjavaslat értelmében az új lakások értékesítésével összefüggésben az 5%-os áfa-kulcsot azokban az esetekben kellene először alkalmazni, amelyekben az ügylet teljesítési időpontja 2021. január 1-jére vagy az azt követő időszakra esik.

Új lakás alatt továbbra is csak azon beépített ingatlanokat értené az áfatörvény, amelyek esetében a szükséges engedélyeket/okiratokat még nem adták ki, vagy ha azokat mégis kiadták, akkor megszerzésük és az ingatlan értékesítése között még nem telt el 2 év. Azon feltétel sem változna továbbá, hogy egylakásos ingatlan esetén az összes hasznos alapterület nem haladhatná meg a 300 m2-t, míg többlakásos ingatlanban kialakítandó vagy kialakított lakás esetében az összes hasznos alapterület maximálisan csak 150 m2 lehetne.

A fenti rendelkezés 2022. december 31-ig maradna hatályban, további 4 éves opcionális alkalmazás lehetőségének a megteremtésével. Ez utóbbi szabály azt jelentené, hogy 2023. január 1. és 2026. december 31. között az új lakások értékesítésekor az 5%-os áfa-kulcsot csak akkor lehetne alkalmazni, ha (1) a lakóingatlan építésére az építési engedély 2022. december 31. napjáig véglegessé vált, vagy (2) az egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységet legkésőbb 2022. december 31. napján bejelentették.

Fontos kiemelni, hogy a fenti rendelkezéseket a rozsdaövezeti akcióterületen megvalósított új lakás értékesítés esetén nem kell alkalmazni. Ezen tranzakciók kapcsán az 5%-os áfa-kulcs továbbra is időbeli korlát nélkül lenne alkalmazandó.