Benyújtották a népegészségügyi termékadóról szóló törvény tervezetét

A sajtóban csak hamburgeradó néven elhíresült új adónemmel kapcsolatos törvényjavaslatot, mely a jelen tervezet alapján a „hamburgereket” nem is adóztatja, 2011. június 24-én nyújtották be a Parlament elé sürgős tárgyalásra, hiszen azt szeretnék, ha a törvény már 2011. szeptember 1-jén hatályba lépne (bár egy tegnap benyújtott módosító indítvány alapján csak 2012. január 1-jétől). Ennek megfelelően már júliusban, még az Országgyűlési ülésszak vége előtt döntés várható az ügyben.

A törvényjavaslat elsődleges célja a népegészségügyileg nem hasznos élelmiszerek fogyasztásának visszaszorítása, hatálya pedig az alábbi termékekre terjedne ki (zárójelben az adó tervezett mértékével):

  • üdítőital (5 Ft/liter)
  • energiaital (250 Ft/liter)
  • előrecsomagolt cukrozott készítmény (100 Ft/kg)
  • sós snack (200 Ft/kg)
  • levespor (125 Ft/kg)

Az adó alanya a terméket belföldön első alkalommal értékesítő adóalany lesz (tehát a gyártó, vagy külföldi behozatal esetén az első belföldi forgalombahozó). Mentesül azonban az adófizetési kötelezettség alól az, aki az adott naptári évben 50 liternél vagy 50 kilogrammnál kisebb mennyiséget értékesít, valamint ha az adóalany az adóköteles terméket igazoltan belföldön kívülre (Közösségen belülre, vagy kívülre) értékesíti, vagy továbbértékesíti. Amennyiben azonban ezt igazolni nem tudja, úgy az adót késedelmi pótlékkal együtt köteles megfizetni.

Az adó bevallása az általános forgalmi adó bevallására irányadó szabályoknak megfelelően történik a külön erre a célra rendszeresített nyomtatványon.

OrienTax vélemény:  Kérdéses, hogy az új adó mennyire fogja beváltani a hozzá fűzött reményeket a várt adóbevételek tekintetében, mivel az adó mértéke bizonyos esetekben jelentős drágulást is okozhat, mely – különösen az alacsonyabb keresetűeknél – forgalom-csökkenéshez vezethet. Az adó évközi bevezetése a gyártókat/első forgalmazókat is nehéz helyzetbe hozhatja, hiszen a beszállítói szerződések jellemzően év végéig szólnak, és év közben nehezen újratárgyalhatóak, tehát az adót nem biztos, hogy tovább tudják terhelni.  Az újabb forgalmi típusú adónem bevezetése (mely a korábbi fogyasztási adóval és a jövedéki adóval mutat hasonlóságot) pedig nem az adórendszer egyszerűsítése felé mutató irány, még akkor is ha a cél egyébként méltányolható. Sajnos a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos tapasztalatok sem feltétlenül váltották be a környezetvédelmi szakma által várt és remélt célokat, ellenben egy nagyon nehezen adminisztrálható és ehhez képest viszonylag kevés bevételt generáló adónem vált belőle. Félő, hogy a népegészségügyi termékadó is ebbe a kategóriába fog esni.