Bizottsági jóváhagyás a magyar sporttámogatási rendszerre

Az Európai Bizottság (Bizottság) újabb hat évvel meghosszabbította a 2011 óta működő sporttámogatási rendszerre vonatkozó jóváhagyását.

A sport támogatása az Európai Unió alapszerződésében is elismert cél. E szerint „az Unió a sport sajátos természetére, az önkéntes részvételen alapuló szerkezeti sajátosságaira, valamint a társadalomban és a nevelésben betöltött szerepére tekintettel hozzájárul az európai sport előmozdításához.”

A Bizottság még 2011-ben adott 2017. június 30-ig tartó jóváhagyást a társasági adótörvény (Tao. tv.) szerinti látványcsapatsport-támogatási rendszerre. A magyar támogatási rendszerrel kapcsolatban a Bizottság eredeti döntésében megállapította, hogy az az adományozó vállalkozásoknak, valamint a kedvezményezett sportszervezeteknek nem szelektív előnyöket nyújtó általános adóintézkedés és így megfelelő eszköz az Európai Unió által is elismert célkitűzések megvalósítására.

A Bizottság a 2017. március 23-ai döntésével meghosszabbította a magyar látványcsapatsport‑támogatási rendszerre vonatkozó jóváhagyását. A bizottsági határozat szövege jelenleg még nem nyilvános, azonban az már tudható, hogy a jelenlegi sporttámogatási rendszer 2023. június 30-ig továbbra is fenntartható változatlan feltételek mellett.

A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján 2015-ben több mint 13 ezer cég összességében 107 milliárd forinttal támogatta a sportot, élve a társaságiadó-törvény adta lehetőségekkel. A sporttámogatási rendszer tehát rendkívül népszerű és a Bizottság döntése alapján újabb 6 évig fenntartható. Megjegyezzük, hogy a társasági adókulcs egységes, 9%-ra való mérséklése némileg meg fogja nehezíteni a források összegyűjtését a sportszervezetek számára.