Döntött az Európai Bíróság: Nem hibás a számla, ha rossz a teljesítési időpont

Az Európai Bíróság 2010. július 15-én ítéletet hozott a Pannon Gép Centrum ügyben. Mint arról korábban már mi is beszámoltunk, a Pannon Gép Centrum Kft. kontra APEH ügyben (C-368/09) az Adóhatóság arra hivatkozva kifogásolta meg az áfa levonásba helyezését, hogy a számlák nem a valós teljesítési időpontot tartalmazzák, és így nem minősülnek hiteles számlának.

Az Európai Bíróság a Pannon Gép Centrum javára határozott, és megállapította, hogy az uniós jogszabályokkal ellentétes az áfa levonás megtagadása azon indokok alapján, hogy a levonás időpontjában rendelkezésre álló eredeti számla a szolgáltatásnyújtás teljesítésének téves időpontját tartalmazta, feltéve, hogy az adózó az adóhatóság határozatának meghozatala előtt olyan javított számlát nyújtott be, amely feltünteti a teljesítés pontos időpontját.  A Bíróság megállapította, hogy ebből a szempontból annak sincs jelentősége, hogy a javított (új) és az eredeti számlát érvénytelenítő sztornó számla sorszámozása nem folyamatos.

Az ítéletnek mindenképpen fontos szerepe lesz a hasonló ügyek adóhatósági megítélésénél. Az ítélet alapján ugyanis egyértelművé vált az a korábban állásfoglalások szintjén már megfogalmazott értelmezés, hogy a teljesítési időpont esetleges hibás feltüntetése ellenére maga a számla adóigazgatási azonosításra továbbra is alkalmas, csak figyelni kell, hogy a levonási joggal a számlát befogadó adózó az egyébként helyes teljesítési időpontban éljen, és a számla javítása még az adóhatóság határozathozatala előtt megtörténjen.

A magyar áfa-visszatérítési szabályokkal kapcsolatban egyébként még egy ügyet vizsgál az Európai Bíróság. Az Európai Bizottság még 2009. októberében felszólította Magyarországot az áfa-visszatérítési szabályok módosítására. A Bizottság szerint a 2006/112/ EK Irányelv („EU Áfa Irányelv”) 183. cikkelyét sérti az a magyar jogszabály, mely alapján a magyarországi adóalanyok addig, amíg a beszerzés pénzügyi teljesítése nem történt meg csak levonásba helyezhetik, de vissza nem igényelhetik az előzetesen felszámított áfát.

Mivel Magyarország nem tett lépéseket az uniós jogba ütköző jogszabály megváltoztatására, az Európai Bizottság az Európai Bíróság elé vitte az ügyet.