Egyes lakossági megtakarításokra is kiterjesztik a 13%-os szochot

Egy szerda este közzétett kormányrendelet új adóterhet vezet be a lakossági megtakarításokra. Ennek értelmében az eddigi 15%-os személyi jövedelemadó mellett 2023. július 1-jétől a veszélyhelyzet ideje alatt 13%-os szociális hozzájárulási adót is kell majd fizetnie az érintett magánszemélyeknek a kamatjövedelmeik vonatkozásában.

A 2023. május 31-én kihirdetett 205/2023. (V.31.) Korm. rendelet módosítja a Szocho tv. rendelkezéseit. Eszerint a veszélyhelyzet ideje alatt a 2023. július 1-je után keletkezett, az Szja tv. 65. §-a szerinti kamatjövedelmeket az eddigi 15% személyi jövedelemadó mellett 13% szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettség (szocho) is terheli, ezzel lényegében megduplázva az jelenlegi közteher mértékét.

A szóban forgó kormányrendelet rögzíti, hogy a különböző típusú kamatjövedelmek vonatkozásában mikortól és hogyan kell számolni azt a kamatösszeget, amelyre már vonatkozik a kiterjesztett adókötelezettség. Eszerint 13% szocho terheli majd a

  • bármely hitelintézeti betét (takarékbetét), fizetési számla után a kormányrendelet hatálybalépését (2023. július 1-jét) követő időszakra járó kamatjövedelmet;
  • lekötött betét esetében a 2023. június 30. napja után lekötött betét kamatát;
  • a nyilvánosan forgalomba hozott és forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír (kötvény, jelzáloglevél) és kollektív befektetési értékpapír (befektetési jegy) esetében a rendelet hatálybalépésétől (2023. július 1-től) megszerzett értékpapír kamatát, hozamát;
  • magánszemélyt teljes egészében a rendelet hatálybalépését (2023. július 1) követő időszak kamatjövedelmeként megillető vagyoni értéket, ha a kamatjövedelem olyan vagyoni érték (pl. nyereménybetétre kisorsolt tárgynyeremény, értékpapír), amelyből az adó levonása nem lehetséges (ez esetben az szja adóalapja a vagyoni érték szokásos piaci értékének, a nyereményalapnak az 1,18-szorosa);
  • rendelet hatálybalépésétől, azaz 2023. július 1-jétől kötött biztosítási szerződés biztosítói teljesítése kamatjövedelemnek minősülő részét;
  • egyes szövetkezetek esetében a tag által a szövetkezetének a rendelet hatálybalépésétől nyújtott tagi kölcsön kamatát;
  • foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagját, kedvezményezettjét, örökösét a tag munkaviszonyának megszűnésével kapcsolatosan megillető kamatjövedelem egy részét (a jövedelemnek a teljesített feltételes jogszerzési időtartamnak a rendelet hatálybalépését követő időszakkal arányos részét).

Fontos kiemelni, hogy a 13%-os szocho nem érinti az ingatlanalapok befektetési jegyeiből származó kamatjövedelmet és az állampapírokból származó eddig is kamatadómentes jövedelmeket.

A természetes személyeket terhelő új 13%-os szochot a jövedelem kifizetésekor a 15%-os személyi jövedelemadóval párhuzamosan a kifizető fogja levonni. Kifizető hiányában a magánszemélynek kell az adókötelezettségeket teljesíteni, a Szocho tv. általános rendelkezései szerint.